คลิ๊ก เข้าสู่เวบหลัก

อยากรู้โค๊ดตัวไหนก็แค่เอาลากเม้าส์ไปชี้ค้าง

ที่ตัวนั้น ด้านบน คือโค๊ดฟรี ไม่ต้องมีอิโม

ส่วนล่างๆ จะมีชื่ออิโมบอก และเราจะรู้ว่า

อิโมตัวไหนทำโค๊ดอะไรได้ หน้าตาแบบไหนครับ

ง่ายไหมหละที่นี้ ดูภาพประกอบยังถามอีก

ทีนี้หละมีตบ