ไปที่ www.xat.com/lostpass

คลิ๊กที่ I'm not a robot

เลือก 2 รูปที่ระบบให้เลือก เช่นภูเขา ถนน แม่น้ำ แท๊กซี่
แล้วคลิ๊ก Verify

เล่นเกมส์ผ่านแล้วจะขึ้นดังรูป

ใส่อิเมลที่เราใช้สมัครไอดีดาวของเรา

แล้วกด Forgot Password

ไปเปิดอีเมลระบบจะส่งลิ้งไปให้

กดลิ้งที่ระบบส่งมาให้

ใส่พาสใหม่ในช่อง New Password

ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง

(แนะนำอย่าใส่พาสเป็นเบอร์โทรศัพท์ให้ใส่เป็นตัวหนังสือ + ตัวเลข เช่น om256jkusd9 หรือ 5623klkdkf552)

แล้วกด Change Password

ทำการ Login ปกติ พอผ่านแล้ว รีเฟรชหรือ F5 ที่หน้าห้องแชท

ทีมงาน vipakradio.com