ไปที่ www.xat.com/login

กดเลือกภาษาขวามือบนเป็น English

เลือกที่ Login

ใส่ชื่อไอดีและพาสของตัวเอง แล้วกด Login

จะมีสีแดงขึ้น ดังรูปให้ออกหน้านี้ไปเลย

ไปเปิด Email ของท่านที่สมัครดาวนี้ไว้

กดลิ้งที่ระบบส่งมาดังรุป

ใส่ชื่อไอดีและพาสของตัวเอง แล้วกด Login อีกรอบ

ผ่านแล้วดูอีกทีว่า On Off Off ไหม ช่องหรือยัง

ถ้ายังให้เลือกแล้วกด Update Security setting

แล้วจะขึ้น Please wait..  สักครู่

เมื่อสำเร็จผ่านแล้วจะขึ้นดังรูป

ให้ไปรีเฟรช หรือ F5 ที่หน้าห้องแชท

ทีมงาน vipakradio.com