วิธีใส่โค๊ดสีชื่อและโค๊ดหมวก

 

 

ถ้าต้องการเปลี่ยนสีชื่ออื่น    click

ตัวอย่างเช่น   ชื่อสีแดง   (glow#FF0000)

สีเหลือง   (glow#FFFF00)   สีชมพู (glow#FF00FF)

สีขาว  (glow#FFFFFF)   สีน้ำเงิน   (glow#0000FF)

________________________________________________

ส่วนโค๊ดหมวก มีหลายชนิดลองเลือกเอาเองนะ

(hat#t#FFFF00) (hat#w#FFFF00) (hat#b#FFFF00)

(hat#x#FFFF00) ( hat#f#FFFF00) (hat#r#FFFF00)

________________________________________________

ถ้าคุณไม่มีแม่สี 4 อัน Light Blue Green Red

คุณจะทำสีชื่อได้สีเดียวคือสีเขียวเท่านั้น

โดยใส่โค๊ด   (glow) ไว้ท้ายชื่อของคุณ

________________________________________________

วิธีทำชื่อห้อย หรือ Status

พิมพ์คำว่า     $status=กรูโง่เอง..กิกิ

ที่หน้าบอดแล้วกด Enter

หลังจากพิมพ์ไปแล้ว คิดว่าคงฉลาดขึ้นเนอะ..กิกิ

________________________________________________

เข้าสู่เวบหลัก click