-ซื้ออิโมหรือ powers ต่างๆ >>   Click Here  

ต้องการซื้อตัวไหนก็ติ๊กที่ช่องสีเหลี่ยมเล็กๆ หลังช่องนั้นแล้วเลื่อนลงล่างสุด ใ ส่พาสเวิร์ดดาวของท่าน

แล้วติ๊กที่ช่องสีเหลี่ยมเล็กๆที่เขียนว่า "I have read and agree to the rules and terms"    แล้วกดที่ Buy powers

รอขึ้นคำว่า Purchase completed. Thank you. Refresh sucessful.  แต่รอขึ้น  Please wait..  นานเกิน 1 นาที

ให้ไปทำการ  Login  ได้เลย แล้วมารีเฟรชหน้าแชท หรือออกแล้วเข้าใหม่ ที่ห้องแชท และเช็คดูว่าเอฟเฟคที่ซื้อมาหรือยังโดยการกดที่ชื่อตัวเองไปที่ power

อิโมตัวไหนทำโค๊ดหน้าแบบไหนได้ ดูรูปเอาเองเลยนะครับ

ชอบตัวไหนเอาเม้าส์ไปชี้ค้างไว้ตัวนั้นจะเห็นโค๊ดเองนะู

วิธีใช้อิโมต่างๆ

  (Kgiraffe) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (kgiraffe#) (kgback#) (kgcry#) (kgdizzy#) (kgfreeze#) (kgfurious#) (kgno#) (kgshake#) (kgshocked#) (kgtired#) (kgwtf#)    หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

(Lovetest) อีโมใช้สำหรับส่ง Hug ถ้าเล่นหน้าห้องแชทจะเสียครั้งละ 10 xat และเล่นได้แค่ 20 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเล่นในซิปส่วนตัวฟรี พร้อมกับไม่จำกัดจำนวนครั้ง  ตัวอย่างเช่น  /hug test ข้อความ โค๊ดสี    หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

  (Lovefx) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (lovefx#) (fireheart#) (loveletter#) (pulseheart#)
และยังสามารถเขียนข้อความบนโค๊ด  (loveletter) ได้อีกแต่ไม่เกิน 7 ตัวอักษร โดยการพิม #w ไว้ท้ายตัวอย่างเช่น (loveletter#wLoveyou)
  หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

  (Lovemix2) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (lovemix2#) (spidertouch#) (sketchlove#) (microbelove#) (lovebirds#) (kathug#) (kaolove#) (froglove#) (flowerheart#) (doglove#) (beelove#) (blubunniletter#) (hugging#) (koalagift#) (kaoearsheart#)    หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

  (Mountain) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (mountain#) (avalanche#) (cablecar#) (icycascade#) (icysun#) (mbear2#) (mpenguin#) (mski#)    หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

  (X2D) อีโมสำหรับใช้แลก xat เป็น วัน  โดยขั้นต่ำ 100 xat แต่ไม่เกิน 2500 xat โดยจะเสีย 13.5 xatต่อ 1 วัน   หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click   และกดแลกที่  >>  Click

  (Kaoears) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (kaoears#) (kefx#) (kerage#) (keno#) (kesleep#) (kewhat#) (kesad#) (keannoy#) (kedance#) (keyap#) (kecalm#) (kecheer#) (keback#)    หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

(Fireworksfx) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (fireworksfx#) (firebomb#) (firesparkle#) (fireworksfx2#) (fireyear#)   และยังใช้สำหรับส่ง Hug ถ้าเล่นหน้าห้องแชทจะเสียครั้งละ 10 xat และเล่นได้แค่ 20 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเล่นในซิปส่วนตัวฟรี  ตัวอย่างเช่น 
>>    /hug ny  ข้อความ#โค๊ดสี หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

(Battle) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (battle#) (bawink#) (bawhatever#) (battlefx#) (bataunt#) (basmug#) (banod#) (balook#) (bahyper#) (badefend#) (badance#) (bacute#) (baclap#) (bacheer#)  และยังใช้สำหรับส่ง Hug ถ้าเล่นหน้าห้องแชทจะเสียครั้งละ 10 xat และเล่นได้แค่ 20 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเล่นในซิปส่วนตัวฟรี  ตัวอย่างเช่น 
>>    /hug battle ข้อความ#โค๊ดสี หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

  (Sparklefx) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (sparklefx#) (sblizzard#) (slight#) (swaves#)    หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

(Christmix) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (christmix#) (xmricebowl#) (xmonion#) (xmmonkey#) (xmlions#) (xmkoala#) (xmglob#) (xmelephant#) (xmdhat#) (xmcutie#) (xmceebear#)  และยังใช้สำหรับส่ง Hug ถ้าเล่นหน้าห้องแชทจะเสียครั้งละ 10 xat และเล่นได้แค่ 20 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเล่นในซิปส่วนตัวฟรี  ตัวอย่างเช่น 
>>    /hug xpair  ข้อความ#โค๊ดสี หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

  (Tropicalxmas) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  tropicalxmas#) (trgift#) (trglobe#) (sandman#) (trreindeer#) (trsanta#) (trstar#) (xmasoctopus#) (xmaspalm#)    หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

  (Gobble) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (gobble) (gobasket) (gobasket2) (goeat) (gohat) (golove) (gonom) (gopie) (goturkey)  หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

  (Cadet) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (cadet) (cadangry) (cadblush) (cadcry) (caddance) (caddizzy) (cadextend) (cadlaser) (cadlaunch) (cadstretch) (cadyawn)   หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

(Funfair) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (funfair) (fballoons) (fcar) (fhammer) (fhorse) (ficecream) (fufo) (fwheel) (loveswan) (rollercoaster)  หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

(Graveyard) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (graveyard) (gzombie) (gpumpkin) (gghost) (gcauldron) (gcoffin)  และยังใช้สำหรับส่ง Hug ถ้าเล่นหน้าห้องแชทจะเสียครั้งละ 10 xat และเล่นได้แค่ 20 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเล่นในซิปส่วนตัวฟรี  ตัวอย่างเช่น 
>>    /hug Grave  ข้อความ#โค๊ดสี   หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

(Boo) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (boo) (boback) (bobye) (bocrying) (bolaugh) (boscare) (boscream) (boshock) (boskull) (botomb) และยังใช้สำหรับส่ง Hug ถ้าเล่นหน้าห้องแชทจะเสียครั้งละ 10 xat และเล่นได้แค่ 20 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเล่นในซิปส่วนตัวฟรี  ตัวอย่างเช่น 
>>    /hug Boo ข้อความ โค๊ดสี   หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

(Classic) อีโมใช้สำหรับส่ง Hug ถ้าเล่นหน้าห้องแชทจะเสียครั้งละ 10 xat และเล่นได้แค่ 20 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเล่นในซิปส่วนตัวฟรี พร้อมกับไม่จำกัดจำนวนครั้ง  ตัวอย่างเช่น  /hug classic ข้อความ โค๊ดสี   แถมยังเล่นอิโมได้อีกดังโค๊ดต่อไปนี้  (classic) (cback)  และยังแปลงอิโมให้กลับเป็นแบบดั้งเดิมได้อีก โดยการพิม #wc ไว้ที่ท้ายอิโม แต่เล่นไม่ได้ทุกอิโมนะครับ ที่เล่นได้มีดังนี้   (3d) (cry2) (inlove) (punk) (think) (6) (crying) (jolly) (redface) (tongue) (a) (cyc) (kiss) (roll) (un) (backoff) (d) (mad) (rolleyes) (vampire) (beye) (dead) (ninja) (rolling) (wary) (biggrin) (eek) (nme) (sad) (what) (blk) (emo) (no) (scn) (wink) (cb) (frown) (nod) (shh) (wt) (cd) (fs) (nrd) (shock) (xd) (chew) (g1) (o_o) (sleep) (xp) (chkl) (gagged) (omg) (sleepy) (yawn) (clap) (goo) (ono) (smile) (yum) (confused) (goth) (pty) (smirk) (cool) (hello) (pce) (smirk2) (crazy) (hmm) (pirate) (sry) (crs) (hug) (puke) (swt)  หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

(Fall) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (fall) (fbird) (fheart) (fmushrooms) (fpumpkin) (frain) (fscarecrow) (ftree) (fwind) (harvest) และยังใช้สำหรับส่ง Hug ถ้าเล่นหน้าห้องแชทจะเสียครั้งละ 10 xat และเล่นได้แค่ 20 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเล่นในซิปส่วนตัวฟรี  ตัวอย่างเช่น 
>>    /hug Fall ข้อความ โค๊ดสี   หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

(Meow) อีโมใช้สำหรับส่ง Hug ถ้าเล่นหน้าห้องแชทจะเสียครั้งละ 10 xat และเล่นได้แค่ 20 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเล่นในซิปส่วนตัวฟรี พร้อมกับไม่จำกัดจำนวนครั้ง  ตัวอย่างเช่น  /hug meow ข้อความ โค๊ดสี   แถมยังเล่นอิโมได้อีกดังโค๊ดต่อไปนี้  (meow) (mangry) (mblush) (mhi) (mlick) (mnoway) (mplay) (msad) (mshock) (msleep)  หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

(Spacejinx) อีโมใช้สำหรับส่ง Hug ถ้าเล่นหน้าห้องแชทจะเสียครั้งละ 10 xat และเล่นได้แค่ 20 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเล่นในซิปส่วนตัวฟรี พร้อมกับไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
ตัวอย่างเช่น  /hug เวลา space เลข% ข้อความ โค๊ดสี ตัวอย่างเช่น
>>  /hug 10space50 รักจัง#ffff00   หรือ    /hugall 30space100 รักกันนะ#ffff00
ตั้งเวลาได้สูงสุด 30 นาที และค่า Defalut  อยู่ที่ 25%
ถ้าต้องการยกเลิกหน้าห้องแชทให้พิมว่า  /hugall 1space1   //   ถ้าในซิปพิมว่า  /hug 1space1  หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

(Ten) อีโมใช้สำหรับส่ง Hug ถ้าเล่นหน้าห้องแชทจะเสียครั้งละ 10 xat และเล่นได้แค่ 20 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเล่นในซิปส่วนตัวฟรี พร้อมกับไม่จำกัดจำนวนครั้ง  ตัวอย่างเช่น  /hug cel ข้อความ โค๊ดสี   แถมยังเล่นอิโมได้อีกดังโค๊ดต่อไปนี้ (ceballoons) (cecake) (partyglasses) (xballoons)  หรืออ่านเองเพิ่มเติมได้ที่  Click

(Elephant) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (elephant) (elewave) (eleswt) (elesneeze) (elesneer) (elerun) (elepuke) (eleglare) (elecry) (eleblush) (eleangry)

(Popcorns) อีโมใช้สำหรับส่ง Hug ถ้าเล่นหน้าห้องแชทจะเสียครั้งละ 10 xat และเล่นได้แค่ 20 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเล่นในซิปส่วนตัวฟรี พร้อมกับไม่จำกัดจำนวนครั้ง  ตัวอย่างเช่น  /hug pop ข้อความ โค๊ดสี  หรือจะรันอิโมให้มีข้อความขึ้นมาด้วยก้อได้ แต่ได้ไม่เกิน 6 ตัวอักษรนะ เช่น (popspeech#wรักนะ)  แถมยังเล่นอิโมได้อีกดังโค๊ดต่อไปนี้  (popcorns) (popback) (popdrink) (popeat) (popglasses) (popgum) (popjump) (popkisss) (poppanic) (popseat) (popspeech) หรืออ่านเพิ่มเติมได้ที่   Click

(Comics) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (comics) (cattention) (cboom) (chahaha) (cheart) (cnooo) (comg) (coops) (cwow) (czap)

(Kwolf) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (kwolf) (kwworry) (kwteeth) (kwsmug) (kwrub) (kwhot) (kweyes) (kwdevil) (kwdead) (kwchuckle) (kwbye) (kwbat) (kwback) (kwargh) (kwangel)

(Summerhug) อีโมใช้สำหรับส่ง Hug ที่หน้าห้องแชทจะเสียครั้งละ 10 xat  จะมีกำหนดการเล่นได้เพียง 20 ครั้ง / 24 ชม.เท่านั้น แต่ถ้าเล่นในซิปส่วนตัวฟรีนะคับ โดยการพิมว่า /hug ชนิด(ring,ham,ball) ข้อความ#โค๊ดสี

(Eggjinx) อีโมใช้สำหรับส่ง Hug ในซิปเท่านั้นถ้าส่งหน้าแชทจะโชว์ Error 65   โดยการพิมพ์ว่า
  /hug [จำนวนนาทีเป็นตัวเลข]egg[%ความน่าจะเป็น] ตามด้วยข้อความที่ต้องการโชว์  เช่น   /hug [10]egg[50] รักกันนะแจ๊บๆ!

(Aprincess) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (aprincess) (apwink) (apsleep) (apshocked) (aprockfx) (aplove) (aphuh) (apdown) (apdizzy) (apchill) (apblush)

(Summerland) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (beach2) (gotobeach) (subeach) (summerice) (summerland) (summerphoto) (sunbed) (surfer) (swim) (watermelon)

(Worm) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (worm) (wocry) (wodance) (wodizzy) (wofeint) (wojump) (wolook) (wolook) (wolove) (woangry) (wodead)

(Tooth) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (tooth) (brushing) (eatapple) (onetooth) (teeth) (toback) (todoctor) (tofairy) (tomirror) (toothache) (tosplash)

(Hangjinx) อีโมใช้สำหรับส่ง Hug ในซิปเท่านั้นถ้าส่งหน้าแชทจะโชว์ Error 65   โดยการพิมพ์ว่า
  /hug [จำนวนนาทีเป็นตัวเลข]hang[%ความน่าจะเป็น] ตามด้วยข้อความที่ต้องการโชว์  เช่น   /hug [10]hang[50] รักกันนะแจ๊บๆ!

(Diva) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (diva) (divacar) (divacarpet) (dival) (divaposion) (divarope) (divaselfie) (divasing) (divatrumpet) (divavortex)

(Chores) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  chores) (chdishes) (chdust) (chhose) (chiron) (chmop) (chmow) (chspray) (chtrash) (chvacuum) (chwash) (chwindow)

(Koala) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (koala) (kolove) (kolaugh) (kogoo) (koglare) (koeat) (kodizzy) (kocrying) (kocool) (koclap) (koblush)

(Mom) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (mom) (loveflowers) (mombaby) (mombird) (momhand) (momheart) (momlove) (momqueen) (momstork) (storks)

(Jumblejinx) อีโมใช้สำหรับแกล้งเพื่อนให้พิมไม่รู้เรื่อง สับสน    สามารถเลือกใส่ได้ 5 ชนิด คือ  Jumble // Mix // Reverse // ends // Middle

ตัวอย่างการพิมในซิปส่วนตัว   /jinx [เวลาเป็นนาที] ชนิดที่ต้องการ [%ตัวเลข] ตามด้วยข้อความ#ตามด้วยโค๊ดสี   เช่น /jinx 10mix50

ตัวอย่างการพิมที่หน้าห้องแชท    /jinxall [เวลาเป็นนาที] ชนิดที่ต้องการ [%ตัวเลข] ตามด้วยข้อความ#ตามด้วยโค๊ดสี  เช่น /jinxall 30jumble100  (จะเสีย 10 xat )

                           ตั้งเวลาได้มากสุด 30 นาทีนะคะ  และเจ้าของห้องแชทสามารถตั้งค่าอนุญาตให้เล่นได้ไหมด้วย Gcontrol 

(Earthday) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (earthday) (eartharound) (earthback) (earthbulb) (earthlove) (gogreen) (myday) (worldhand)

(Onion) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (onion) (onyell) (ontired) (onsmile) (onsleep) (onshy) (onmad) (onlove) (onglare) (onfall) (oncry) (oncheer) (onbang) (onback)

(Songkran) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (songkran) (happysun) (powder) (sconfetti) (sdrink) (selephant) (sflower) (tuktuk) (waterbucket)

(Fools) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (fools) (poop) (poopback) (fobox) (focigar) (focrazy) (foeyes) (fohat) (fopeel) (foshock) (trash)

(Easterland) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (easterland) (bunnyhole) (carrots2) (daffodil2) (eggfx) (egghat) (happyeaster) (robotegg) (sunriseegg) (ufoegg)

(EBunny) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (ebunny) (ebsleep) (ebsad) (eblove) (eblaugh) (ebidea) (ebhide) (ebdizzy) (ebblush) (ebback)

(Patrick) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (patrick) (coins2) (drinks) (ihat) (ihat2) (ishoes) (patrickbeer) (patrickhat) (pipe) (rainbowluck)

(Mining) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (mining)(melevator)(mlamp)(mmask)(mminerals)(mpickaxe)(mtnt)(mtransport)(mwheel)

(Lovehug) อิโมสำหรับเล่น รูปแอนิเมชั่น หน้าห้องแชท โดยพิมพ์ว่า  /hug love ข้อความ หรือ /hug bird ข้อความ  หรือ /hug bow ข้อความ  และถ้าเล่นหน้าแชทจะเสียครั้งละ 10 xat รวม 24 ชม.เล่นได้แค่ 10 ครั้งเท่านั้น แต่ถ้าเล่นในซิปส่วนตัว ฟรีคับ

(Lovemix) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (lovemix) (lovetv) (lovespeech) (lovekmonkey) (loveglob) (lovefuzzy) (lovefrog) (lovecutie) (lovecoolz) (loveceebear) (loveblubunni)

(Paints) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (paints) (colorback) (painted) (painter) (painting) (pframe) (pgraffiti) (ppail) (pspray)

(Ricebowl) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (ricebowl) (rbx) (rbwait) (rbsleep) (rbmad) (rblove) (rbhot) (rbgum) (rbeek) (rbconfused) (rbclap) (rbback)

(Electricity) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (electricity) (elattention) (elbulb) (electricglobe) (elposts) (lighting) (socket) (watercable)

(Masks) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (masks) (theatremask) (surgicalmask) (respiratormask) (nbcmask) (icehockeymask) (horrormask) (guymask) (ballmask) (balaclavamask) (ancientmask)

(Fireworkshug)   อิโมสำหรับเล่น รูปแอนิเมชั่น หน้าห้องแชท โดยพิมพ์ว่า  /hug fireworkshug ข้อความ#โค๊ดสี
แถมมีโค๊ดเล่นอิโมได้อีก (fireworkshug) (fwfireworks) (fwstar)

(Ornaments) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (ornaments) (bells) (hollyberry) (xmasginger) (xmasglobe) (xmaslove) (xmasneon)

(Slieghhug)   อิโมสำหรับเล่น รูปแอนิเมชั่น หน้าห้องแชท 5 ชนิด
โดยการพิมพ์ที่หน้าห้องแชทเลยนะครับ
/hug sleigh ข้อความที่เราต้องการให้โชว์
/hug sleigh ข้อความที่เราต้องการให้โชว์#rocket
/hug sleigh ข้อความที่เราต้องการให้โชว์#snow
/hug sleigh ข้อความที่เราต้องการให้โชว์#jeep
/hug sleigh ข้อความที่เราต้องการให้โชว์#hover
แถมมีโค๊ดเล่นอิโมได้อีก (sleighhug) (sleighsnow) (sleighsleigh) (sleighpulley) (sleighjeep) (sleighhover)

(Choirhug) อีโมใช้สำหรับส่ง  Hugเพียงพิมพ์หน้าแชทว่า  /hug choir  ไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดจะเสียครั้งละ 10 xat และภายใน 24 ชม.หรือ 1 วันเล่นได้เพียงแค่ 10 ครั้งเท่านั้น  ส่วนในซิปจะฟรี แต่เล่นบ่อยๆไม่ได้ถูกจำกัดในการเล่น  แถมเล่นอิโมได้อีก ดังนี้  (choirhug) (choirsinger) (choirtree) (choirstar) (choirbauble)

(Beautifly) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (beautifly) (beacatch) (beacry) (beadizzy) (beaeek) (beahand) (beainlove) (beajoy) (beakiss) (beamad)

(Tigers) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (tigers) (tigyawn) (tigwink) (tigwait) (tigtongue) (tigsleep) (tigredface) (tigpounce) (tiglaugh) (tigjump) (tigconfused)

(Witch) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (witch) (bats) (magichat) (wcauldron) (wjar) (wspider) (zombiehand)

(Allhollows) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (allhallows) (armfx) (candyfx) (capefx) (eatfx) (maskfx) (oddcauldron) (oddeye) (oddmakeup) (oddskull) (pknfx)

(Kstar) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (kstar) (kstangel) (kstback) (kstbonus) (kstdevil) (kstdizzy) (kstkiss) (kstlove) (kstqueen) (kstsleep)

(Ranklock) เป็นอิโมเครื่องมือ สำหรับใช้ในการกำหนดสีของไอดีต่างๆ เช่น เขียว น้ำเงิน ขาว ส้ม โดยมีวิธีใช้ดังนี้   /r ID guest/member/mod/owner/off  ตัวอย่างเช่น  ถ้าต้องการให้ไอดี 111111111 เป็นขาว ก็ให้พิมว่า  /r 111111111 mod  ถ้าต้องการยกเลิกให้พิมว่า  /r 111111111 off  และสามารถปรับแต่งการใช้งานตั้งค่าให้ระดับสีอะไร สามารถใช้งานได้ ใน gcontrol
>>  ถ้ามีการล้างแชท (reset)  การตั้งค่าต่างๆก็จะหายไปด้วย
>>  ถ้ามีการใช้ guestself ปลดตัวเองเป็นเขียว  /g  คนที่เป็นตำแหน่งสูงกว่าเราจะไม่สามารถอัพสีเราได้  จนกว่าไอดีที่มีสิทธิ์ใช้ ranklock  จะทำการ off  โดยการพิมว่า  /r id off

(Roosters) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (roosters) (rowitch) (rovane) (ropeck) (ropanic) (romad) (roheart) (rocrowing) (rocool) (roback)

(Kandle) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (kandle) (kandback) (kandhehe) (kandmad) (kandwink) (kandsmile) (kandsleepy) (kandlove) (kandcry) (kandd) (kanddizzy) (kanddead)

(Glob) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (glob) (glbye) (glcry) (gld) (gldepressed) (glhappy) (glheart) (gljoy) (glrage) (glredface) (glsad) (glsmile) (gltongue) (glwink) (glyeayea)

(Precious) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (precious) (pback) (pcrystal) (pemerald) (pheart) (prose) (psapphire) (pstar) (pstrawberry) (px)

(Reaper) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (reaper) (reapsurprise) (reapono) (reapnod) (reapno) (reaphehe) (reapgrin) (reapevil) (reapcry) (reapbye) (reapback) (reapargh)

(Planets) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (planets) (asteroid) (blackhole) (jupiter) (mars) (mercury) (moonflag) (neptune) (pluto) (rocket2) (saturn) (spaceship) (themoon) (thesun) (uranus) (venus)

(Lions) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (lions) (lismile) (lisleep) (lisad) (liplay) (lipaw) (limad) (lilove) (lifrus) (licry) (liconfused) (liback)

(Transport) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (transport) (tboat) (tcar) (tfuel) (tplane) (tportal) (trocket) (ttank) (tufo) (ttrain)

(Me) เป็นอิโมใช้สำหรับในการปรับแต่งแก้ไขโปรไฟล์ของตัวเอง (xat.me)  http://xat.com/web_gear/chat/editprofile.php 
>>>   หลังจากล๊อคอินเข้าโปรไฟล์แล้วติ๊กช่องดังรูป  >> 


>>>  ช่วยให้เมนู xat ย้ายไปอยู่มุมซ้ายล่าง    และอิโมตัวนี้ยังช่วยขยาย พื้นที่การทำ css จาก 1024 digits เป็น  10240 digits
>>>  ห้ามเปลี่ยนเมนูของ xat เด็ดขาด เพราะระบบอาจจะลบโปรไฟล์ของท่านทันที แถมยังเล่นอิโมได้อีก  (me)  (coding)  (stylesheet)  (thisme)
>>>  อ่านกฏและวิธีใช้เพิ่มเติมได้ที่   http://util.xat.com/wiki/index.php?title=Me

(Poke) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (poke) (wallhide) (stickprod) (raincloud) (punching) (pianocrush) (lightningshock) (handstretch) (pokecrush) (clubhit) (ballbounce)

(Balloonfx) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (balloonfx) (baair) (balloons) (balove) (bapop) (bapump) (basoap) (baup) (bawater)

(Microbe) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (microbe) (micr1) (micr2) (micr3) (micr4) (micr5) (micr6) (micr7) (micr8) (micr9)

(Shells) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (shells) (nautilus) (pearlshell) (seabottle) (seastar) (shcrab) (shell3) (shell4) (shellfish)

(Nick)   อิโมใช้สำหรับใส่ชื่อเล่นหน้าเพื่อนของเรา โดยการพิมว่า /f ชื่อเล่น ไอดี   ตัวอย่างเช่น

ชื่อก่อนใส่       หลังจากใส่      ถ้าจะเอาออกแค่เพียงซิปแล้วพิมว่า  /f  ในซิปแล้ว Enter
แต่ถ้าเราซิปก็แค่พิม /fชื่อเล่น  ไม่ต้องใส่เลขไอดี  เช่น  /fอินโด

(Vacation) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (vacation) (vacsurf) (vacsun) (vacsprinkler) (vacmelt) (vaclounger) (vacgelato) (vacflower) (vacdrink) (vacball)

(Aquatic) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (aquatic) (aqanchor) (aqbubbles) (aqfish) (aqseahorse) (aqsealove) (aqseastar) (aqshark) (aqsubmarine)

(Ceebear) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้     (ceebear) (cbwave) (cbsleep) (cbnod) (cbkiss) (cbjoy) (cbheart) (cbcry) (cbcontent) (cbcheeks) (cbawk) (cbback) (cbfwave) (cbfsleep) (cbfnod) (cbfkiss) (cbfjoy) (cbfheart) (cbfcry) (cbfcontent) (cbfcheeks) (cbfawk) (cbfback)

(Pets) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้     (pets) (pcat) (pchameleon) (pdog) (pfish) (phamster) (pmonkey) (pparrot) (psnake) (pturtle)

(Gothic) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้     (gothic) (goth1) (goth2) (goth3) (goth4) (goth5) (goth6) (goth7) (goth8) (gothbat) (gothmeta) (gothskull) (gothwings)

(Aliblue) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้      (aliblue) (aliback2) (alicry2) (alidance) (aliill) (alilove2) (aliredface) (alisad) (alishh) (aliswt).

(Shinnobi) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้     (shinobi) (shislash) (shishur) (shisais) (shinun) (shifight) (shiescape) (shichallenge) (shicarve) (shibow) (shibo)

(Floral) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้     (floral) (daffodil) (daisy) (gladiolus) (hydrangea) (lily) (lilyvalley) (orchid) (poppy) (snowdrop) (tulip) (viola).

(Eco) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้     (eco) (windmill) (treeback) (recycle) (lightsoff) (goodeco) (badeco) (globehands) (ecoplant) (ecotree) (ecorecycle) (ecocar)

(Mobilebeta  อิโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (mobilebeta)  (moalarm)  (moalert)  (moback)   (mocall)  (mochat)  (moselfie)  แล้วการใช้ App. Mobilebeta อ่านเพิ่มเติมได้ที่  Click

(Easterlove) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้     (easterlove) (brokeegg) (bunnyfriend) (eabunny) (eabutterfly) (eachick) (eaeggs) (glitteregg) (lambs)

(Beastie) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้    (beastie)(beastie2)(beastie3)(beastie4)(beastie5)(beastie6)(beastie7)(beastie8)(beastie9)(beastie10)(beastieb)

(Clouds) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้    (clouds) (cangry) (ccrying) (cfreeze) (chappy) (ckiss) (clove) (crainbow) (csleepy) (cwindy).

(Tv) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (tv) (tvskip) (tvread) (tvmad) (tvlove) (tvice) (tveek) (tvdance) (tvcry) (tvconfused) (tvback)

(Supercycle) อีโมสำหรับปรับสี เหมือนกับอิโม  Cycle แตกต่างกันตรงที่อิโมนี้สามารถเลือกกำหนดสีเองได้ ตัวอย่างเช่น  (d#yff0000l23ffff00l47ff9900l71ff0000)  d = ชื่ออิโม / y = Cycle / ตามด้วยโค๊ดของ Supercycle  โดยกำหนด  http://www.vipakradio.com/supercycle.php   แล้วนำมาโค๊ดมาใส่

(Birthday) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (birthday) (bballoons) (bcake) (bcake2) (bconfetti) (bflower) (bgifts) (bhats) (btrumpet)

(Oids) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (oids) (oiwait) (oiswt) (oipunch) (oiouch) (oino) (oifrus) (oieek) (oicape) (oiblank) (oiaww) (oiback)

(Valfx) อีโมสำหรับทำเอฟเฟคแนว Fx ตัวอย่างเช่น (d#vthrow#wHw246)  w คือ เริ่มใช้ // H เลือก ชนิดเอฟเฟค เลือกได้หลายแบบ h,c,C,e,p,P,s,S,x,w  // w คือ Pawns  //  2 คือ  สี  ถ้าใส่ 0-1  ไม่มีสี  2-3 สีรุ้ง ตัวอย่างเช่น  (D#VKISS#R#G#B#wHw246)  //  4  คือจำนวนเอฟเฟค  //  6 คือ  ขนาด  แถมเล่นอิโมได้อีก  5 ชนิดคือ   (valfx) (vburst) (vkiss) (vrain) (vthrow)

(Amore) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (amore) (glitterheart) (abear) (abee) (acupid) (adove) (ahand) (akiss) (together).

(Offset)  เป็นอิโมปรับแต่งเลื่อนอิโมไปในแนวแกน X และ Y  (smile#offset#wXXYY) โดยมีค่า 0-49  เลื่อนไปทางบวก และ  50-99  เลื่อนไปทางแนวลบ ตัวอย่างเช่น  เลื่อนไปทางขวา  (wink#offset#w0500)   และถ้าเลื่อนไปทางซ้าย  (wink#offset#w5500) 

(Jewelry) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (jewelry) (jbeads) (jbracelet) (jchain) (jclock) (jcrown) (jearrings) (jheart) (jring) (jring2).

(Retro) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (retro) (retrox) (retss) (retkalien) (retheart) (retdog) (retd) (retcat) (retmad) (retkao) (retcool) (retflame) (retpong).

(Egyptian) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (egyptian) (scarab) (sarcophagus) (pyramids) (indiwhip) (horis) (greatsphinx) (egyptf) (egyptf2) (egyptf3) (egyptf4) (egyptcat) (boulder) (anubis) (ankh).

(Backup) อีโมสำหรับ ใช้สำหรับสำรองข้อมูลปกติแบบ  CVS ของข้อมูลทุกๆไอดี รวมถึงการแบน  สถานะ และสีต่างๆโดยจะไปส่งไปที่ email  ที่เราสมัครห้องแชทนั้นๆ แต่ต้องทำการ assign  ก่อนนะคับอิโม ถึงจะมีผลทำงานได้คับ

(Lunar) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (lunar) (dragon2) (fan2) (firecrackers) (fireworks2) (lantern2) (oranges) (partyball) (wealthgold) (year2)

(Size) อีโมสำหรับปรับขนาดของอิโมต่างๆให้มีขนาดเล็กใหญ่ๆขึ้นกว่าปกติ  โดยมีรูปแบบดังนี้ (smile#size#wABCDE)  โดยที่กำหนด  A-E  เป็นตัวเลข  1-9 เท่านั้น   ซึ่ง  A หมายถึงขนาด Size 1 //  B หมายถึงขนาด  Size 2  โดยจะเปลี่ยนจาก Size 1 //  C  หมายถึง เวลาในการปรับขนาดของ Size 1   //  D  หมายถึง  เวลาในการปรับขนาดของ  size 2 // E  หมายถึง  Blanking time // ค่า Default คือ 8  สามารถชมตัวอย่างได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=9EVtIlQ3Y9w

(Reveal) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (Reveal)  (Rwreath)   (Rstocking)  (Rsnowman)  (Rsnowbury)  (Rsanta)  (Rpudding)  (Rgift)   (Rsnowglobe)  (Rfire)  (Rbell)

(Holidays) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  xcard snoww snowqueen  snowm  snowking  mrclaus  mrsclaus  icequeen  iceing  holly  bauble

(Gamefx2) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (gamefx2) (stompfx) (shotfx) (respawnfx) (megafx2) (megafx) (hadouken) (exitfx) (bonesdeath) (bombfx) (birdsfx)

(Icebucket) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (icebucket) (brr) (bucket) (freezer) (hour24) (icecubes) (nominate) (tap2) (videorec)

(Blueoni) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (blueoni) (bonitantrum) (bonisick) (boniscared) (bonisad) (bonipeek) (bonimad) (boniill) (bonigoo) (bonifan) (bonicry) (boniblink) (bonib)

(Manage) เป็นอิโมประเภทเครื่องมือใช้สำหรับ Backup ตำแหน่งของคนในแชทเราทั้งหมด เช่น เมนโอนเนอร์ ส้ม ขาว น้ำเงิน เขียว คนที่ถูกแบน โดยการกด Edit ขวามือล่างแชท http://www.vipakradio.com/manage1.jpg  แล้วใส่พาสห้องแชทแล้วกด Submit  http://www.vipakradio.com/manage2.jpg  แล้วเลื่อนลงจะเห็น Backup users และปุ่ม  เลือกไฟล์  สำหรับการคืนค่า  http://www.vipakradio.com/manage3.jpg

(Creepy) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (creepy) (ghostbag) (hbag) (hdoor) (hmask) (hsign) (mmymask) (piratemask) (scarypkn) (treats)

(Trickortreat) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (trickortreat) (tt1) (tt2) (tt3) (tt4) (tt5) (tt6) (tt7) (hegg1) (hegg2) (hsoak1) (hsoak2) (htp1) (htp2)

(Jump) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (jump) (jump2) (jump3) (jump4) (jump5) (jump6) (jump7) (jump8) (jump9) (jump10) (jump11)

(Ksun) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (ksset) (ksrub) (ksnono) (ksmad) (kskiss) (ksjoy) (kshappy) (kshaha) (kscry)

(Kmoon) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้    (kmoon) (kmyy) (kmya) (kmwink) (kmun) (kmsleep) (kmshutup) (kmsal) (kmpuffed) (kmoonback) (kmlove) (kmjoy).

(Chocolate) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้    (chocolate) (chcroissant) (chdonut) (chicecream) (chlove) (chstrawberry) (chsweet) (chsweet2) (chwhite) (cocoa)

(Bird) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้    (bird) (birdcute) (birddizzy) (birdflap) (birdhot) (birdidea) (birdjackfx) (birdnod) (birdpuppetfx) (birdlove) (birdswing)

(Pcback) อิโมเครื่องมือใช้สำหรับ เปลี่ยนพื้นหลัง (BG)  ขณะซิปคุยกัน  โดยนำลิ้งรูปพื้นหลังที่ต้องการเปลี่ยนในขณะซิปกันมาต่อที่ลิ้งรูปของตัวเองแล้วคั่นด้วยเครื่องหมาย  #  ตัวอย่าง  Click

(Instrments) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้    (instruments) (accordion) (amplifier) (drum2) (drumkit) (guitar2) (lovemusic) (saxophone) (trumpet2) (violin2)

(Blubunni) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้    (blubunni) (bbwary) (bbstars) (bbsecret) (bbnoway) (bblr) (bbhot) (bbhit) (bbhammer) (bbeyes) (bbeat)

(Magic) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้    (magic) (magicbook) (magicbottle) (magicbunny) (magiccards) (magician) (magiclove) (magicshow) (magictable) (magicwand)

(Coolz) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้    (coolz) (cocross) (cohappy) (colove) (conoway) (cozap) (corage) (corage2) (cosad) (cosurprise) (cowink) (coyoyo) (coshades) (codribble) (cocap)

(Summerflix) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้    (summerflix) (scrab) (sfan) (shell2) (sunny2)  ยังสามารถทำพื้นหลังห้องแชท (BG)รูปภาพเคลื่อนไหว ได้อีกโดยการ assign   1 ตัว BEACH, 2 ตัว SUN, 4 ตัว FAN, 8 ตัว HAMMOCK, 16 ตัว SCRAB.

(Cutie) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้    (cutie) (cuangry) (cubear) (cubow) (cubunnyears) (cuchilled) (cuexcited) (cuhappy) (cupleased) (curage) (cutired) (cuunhappy) (cubear1) (cubear2)

(Winner) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (winner) (laurel) (podium) (ribbon2) (ticker) (trophy2) (winnerflag) (winning) (wtape)

(Ballfx) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (ballfx) (basketball) (bowling) (jugglerball) (rollingball)

(yellowcard) อีโมเครื่องมือซึ่งใช้สำหรับในการเตือนสมาชิกก่อนจะแบน โดยการคลิ๊กที่่ผู้ที่ต้องการเตือนแล้วเลือกที่ เตะหรือ kick  แล้วตามด้วยคำสั่ง  yellowcard  หลังจากทำแล้วคนที่ถูกเตือนจะมีรูปใบเหลืองขึ้นที่ไอคอน

(Rocks) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (rocks) (breakfx) (rollingfx) (roteeth) (rolook) (rostar) (rocute) (rofrown) (roahah) (rodizzy) (roblinky) (rolove) (rosmirk)

(Worldcup) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (worldcup) (fball) (changes) (corner) (goal) (goldball) (player) (training) (vuvu2) (whistle)

(Gamefx) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (gamefx) (grow) (starman) (screwattack) (bubble) (ghosteat) (coinfx)

(Dreams) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (dreams) (climbing) (dreaming) (dreamsbh) (glowworm) (indream) (lovedream) (night) (scarydream) (zsleep)

(Hamster) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (hamster) (habounce) (harock) (hasway) (hacry) (hasleep) (hajump) (hajoy) (haangry) (haexcite) (hadream) (hamsterback)

(Coffee) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (coffee) (cappuccino) (coffeebeans) (coffeemachine) (coffeesack) (fhand) (kettle) (lovecoffee) (mhand) (sugar) (p1cappuccino) (p1coffeebean) (p1kettle)

(Naughtystep) อีโมชนิดเครื่องมือสำหรับ ตัดพลังไม่ให้ส้ม ขาวแบนหรือเตะได้ โดยการคลิ๊กที่ไอดีที่ต้องการตัดพลังแล้วเลือกที่ Ban แล้วตามด้วย Naughty >> http://www.vipakradio.com/Naughty.jpg  เวลาปลดออกคลิ๊กที่เดิมแล้วเลือก UnNaughty >> http://www.vipakradio.com/UnNaughty.jpg  และคนที่ถุก Naughty สามารถพิมได้ 1 บันทัดต้องรออีก 30 วินาที ถึงจะพิมบันทัดใหม่ได้  เหมาะสำหรับพวกชอบฟลัดมากๆ ทำให้คนอื่นรำคาญ


(Springy) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (springy) (sprevil) (sprtired) (sprcrazy) (sprangry) (sprexhausted) (sprthumbs) (sprfrus) (sprjump) (sprtongue) (sprback)

(Butterflies) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (butterflies) (butterflies1) (butterflies2) (butterflies3) (butterflies4) (butterflies5) (butterflies6) (butterflies7) (butterflies8) (butterflies9) (butterflies10)

(Easteregg) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (easteregg) (birdyeggs) (carrots) (chicken2) (easterbasket) (ebutterfly) (eggchoco) (inegg) (rabbit) (sleepyegg)

(Eventstats) อีโมสำหรับเช๊คการทำงานของเจ้าหน้าที่ของเราว่าทำอะไรบ้างโดยออกมาเป็นรูปกราฟวงกลมและกราฟแท่ง  โดยการคลิ๊กดูคำว่า Event ที่ขวามือล่าง  แล้วใส่ชื่อไอดีหรือเลขไอดีของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการตรวจเช๊ค พร้อมกับใส่จำนวนวันย้อนหลังที่ต้องการดู   แล้วคลิ๊ก search แล้วสถิติออกมาเป็นรูปแบบการทำงานเป็น  กราฟวงกลม     และกราฟแท่ง   ต้องมีอิโมนี้ก่อนนะครับถึงจะทำได้

(Snail) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (snail) (snail1) (snail2) (snail3) (snail4) (snail5) (snail6) (snail7) (snail8) (snail9) (snail10)

(Springflix) อิโมสำหรับตั้งพื้นหลังบอดแชท (BG) เป็นรูปเคลื่อนไหว โดยการ assing 2 ตัวรูป FLOWER GROW, 4 ตัว เป็นรูป RANDOM FLOWERS, 8 ตัวเป็นรูป BUTTERFLY, 16 ตัวเป็นรูป SUNFLOWERS และ 32 ตัวเป็นรูป SPRING.หลังจาก assign ตามจำนวนแล้ว คลิ๊ก  Edit   แล้วตั้งค่าซ้ายขวา สูงต่ำ และขนาด แถมสามารถเล่นอิโมได้อีกโดยมีโค๊ดดังนี้  (springflix) (butterfly2) (springleaf) (springflower) (sunflower2) (rflowers).

(Tongues) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (tongues) (tobig) (tocheeky) (toeeh) (tohaught) (toneener) (topfft) (tostarry) (toteeth) (tothirsty)

(Luck) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (luck) (sheep2) (pwalking) (potofgold) (horseshoe) (harp2) (goldclover) (clovers) (beer2) (pballoons)

(Bitefx) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (bitefx) (broccoli) (jelly) (swee)   ตัวอย่างการผสม  (d#bitefx), (l#broccoli), (chew#jelly)

(Cupcake) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (cupcake) (cchappy) (ccsad) (ccbeye) (ccscn) (ccsleepy) (ccredface) (ccangry) (ccnono) (cccry) (ccback)

(Ladybug) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (ladybug) (lbfly) (lbshock) (lbcry) (lbdizzy) (lbahh) (lbmad) (lbkiss) (lblove) (lbd) (lbdead) (lbback)

(Random) อีโมสำหรับสุ่มโค๊ดอิโมในตัวของเราเองแต่ละคนผสมออกมาแล้ว หน้าตาอิโมจะไม่เหมือนกันเพราะมันคือการสุ่ม  (ชื่ออิโม#random#random#random) or (ชื่ออิโม#randomangel) (randomsweetheart) or (randomwedding)  ลองทำดู มีอิโมแล้วลองเล่นจะเข้าใจเองแหละ ง่ายๆ อิโมสำหรับคนที่ขี้เกลียด ผสม ง่ายๆคือคนไม่มีสมองแหละ  5555555555555555

(Sweetheart) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (sweetheart) (candleheart) (cupidheart) (fourteenth) (keylove) (letterlove) (swans) (treelove) (varrow) (vballoons)

(Arachnid) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (arachnid) (ar1) (ar2) (ar3) (ar4) (ar5) (ar6) (ar7) (ar8) (ar9) (ar10)

(Divorce) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (divorce) (divsplit) (divring) (divnolove) (divm) (divf) (divbreak) (botf) (botm) (brokenheart2) (dhammer) (sadflower)

(Cooking) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (cooking) (blender) (chop) (cookkiss) (flipburger) (flipegg) (knead) (serving) (stir) (whisk)

(Hogmanay) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (hogmanay) (countdown) (firecracker) (firecracker2) (nyballoons) (nyclock) (nyfireworks) (nysparkler) (year)

(Celebrate) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (celebrate) (celbday) (celbottle) (celcnny) (celdance) (celdrunk) (celflag) (celgrad) (celhorn) (celvictory) (celyeah)

(Badge)  อิโมสำหรับทำสัญลักษณ์ได้ทุกๆคนในห้องแชทของเราโดยกำหนดสิทธิ์การเล่นด้วย gcontrol  http://www.vipakradio.com/badge.jpg วิธีเล่นเพียงแค่ไปซิปคนที่ต้องการทำสัญลักษณ์แล้วพิมว่า   /nbตามด้วยเหตุผล  เช่น  /nbสวยจุงเบยนะ  ถ้าทำสัญลักษณ์นี้แล้วไม่สามารถทำ dunce ซ้ำได้

(Toys) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (toys) (bearftoy) (bearmtoy) (cartoy) (dolltoy) (ducktoy) (helicoptertoy) (locomotivetoy) (puzzletoy) (pyramidtoy) (spinningtop)

(Noel) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (noel) (angelf) (angelm) (snowmanf) (snowmanm) (mrsanta) (mrssanta) (reindeerm) (gingerman) (gingerwoman) (reindeerf)

(Winterland) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (winterland) (ornament2) (chimney) (fishing2) (glove) (snowman2) (winterhouse) (iceheart) (wlamp) (wtree)

(Blackfriday) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (blackfriday) (bagfight) (bags) (bargain) (cart) (cashhere) (cashreg) (lowprice) (manybags) (pricetag)  และยังทำให้คุณมีโอกาสได้รับอิโมที่ไม่มีราคาในสโตร์ถึง 75%

(Froggy) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (froggy) (frcool) (frmad) (frooo) (frcry) (frbiggrin) (frdead) (frsad) (frchkl) (frlove)

(Piracy) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (piracy) (barrel) (handhook) (octopus2) (piratebird) (piratemap) (pirateship) (telescope2) (toxicdrink) (trove)

(Halloween2) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (halloween2) (bloodgirl) (docmask) (madhat) (madsci) (scissor) (whitehair) (zbride) (zdoc) (zgirl)

(Scary) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (scary) (cobweb) (coffin) (pknburning) (scarybat) (scaryeyes) (scaryghost) (scaryhat) (scarytree) (tomb2)

(Ani1) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (ani1) (a1adore) (a1cry) (a1evil) (a1eww) (a1fan) (a1fedup) (a1fx) (a1heh) (a1hot) (a1love) (a1pff)

(Redirect) อิโมสำหรับเปลี่ยนเส้นทางไปห้องแชทอื่น แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้  http://www.vipakradio.com/assign.php หลังจากนั้น กดที่แก้ไข หรือ Edit >> http://www.vipakradio.com/Redirect1.jpg  แล้วทำการใส่ชื่อห้องที่เราให้โยงไป  >>  http://www.vipakradio.com/Redirect2.jpg  เหมาะสำหรับคนที่ต้องการย้ายแชทไปที่ใหม่ โดยคนที่มาห้องเก่าจะเด้งไปห้องใหม่่อัตโนมัติ  หลังจากทำแล้วต้องรอสัก 10-15 นาทีนะครับ ระบบถึงอัพเดทให้

(Eggy) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (eggy) (eggzzz) (eggupset) (eggytickoff) (eggthumbs) (eggshh) (eggyes) (egggamer) (eggcross) (eggcool) (eggback)

(Autumn) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (autumn) (acorn) (gotleaf) (jam) (leaf) (leaves) (mushrooms2) (scarecrow2) (squirrel) (sunflower)

(Kdemon) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (kdemon) (kdefear) (kdefire) (kdejoy) (kderage) (kderain) (kdestir) (kdesweat) (kdetri) (kdewar)

(Kangel) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (kangel) (kancloud) (kancry) (kandizzy) (kangoo) (kanjoy) (kanlove) (kanroses) (kanthink) (kantired)

(Weather) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้   (weather) (cleary) (coldthermo) (foggy) (hotthermo) (rainy) (snowy2) (stormy) (sunny) (sunshine) (tornado) (windy2)

(Fruities) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (fruities) (frapple) (frbanana) (frgrapes) (frkiwi) (frlemon) (frmelon) (frorange) (frpear) (frpineapple) (frstrawberry)

(Kickall) อิโมสำหรับเตะเขียวยกบอดเช่นพิมว่า /kat เตะเขียวยกบอดแบบไม่มีดาว และถ้าพิมว่า/karp จะเตะเขียวทั้งมีดาวและไม่มีดาวยกบอด หรืออ่านเพิ่ม คลิ๊ก

(Sticky) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (sticky) (stangel) (stdevil) (stattention) (stcool) (stcrying) (stheart) (stlips) (stsleepy) (stwhat)  ตัวอย่างเช่น (stheart#rg#b#stheart#g) (d#c#stheart#g) (stcool#rg#b#stcool#b) (D#c#stcool) (stattention#rg#burningheart#g) (d#c#stattention#rg) (stlips#r#burningheart#r) (D#c#stlips#r)

(Romance) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (romance) (affection) (cuddle) (formal) (hearthands) (huba) (hugme) (iheart) (kisses) (lashes) (serenade)

(Marriage) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (marriage) (cake2) (catchboquet) (groom2) (bride2) (propose) (showring) (twohearts) (weddingdrink) (weddingring) และถ้ามีอิโมนี้เวลากดแต่งงานกับคู่รักจะมี เอฟเฟคขึ้นมาใหม่อีก 4 แบบ >>> http://www.vipakradio.com/kiss.png

(Phasefx) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำเอฟเฟคได้หลากหลาย มี 4 ชนิดคือ (phasefx) (phaseheart) (phaseplan) (phaseques) และสามารถปรับแต่งรูปร่างได้หลายอย่าง  คลิ๊กดู http://util.xat.com/wiki/index.php/Phasefx

(Cuboid) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (cuboid) (cubiggrin) (cucat) (cucool) (cucry) (cumaracas) (cusad) (cushine) (cusmile) (custar) (cuback)

(Fourth) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (fourth) (flagfw) (fourthcal) (fwbang) (iwantyou) (showcal) (usafw) (usafws) (watchfw) (waveflagf) (waveflagm)

(Slotban) อีโมสำหรับแบนสมาชิกให้ไปเล่นเกม เมื่อเล่นเกมส์ชนะจะถูกปลดแบนเอง และสามารถทำอิโมอีกได้ดังนี้ (slotban) (slotbar) (cherries) (orange2) (plum2) (seven) (spinbutton)  ดูคะแนนการเล่นแต่ละสีครับ  http://util.xat.com/wiki/index.php/Slotban

(Cactus) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (cactus) (cactongue) (caccool) (cacwhat) (cacdead) (cacflaming) (cacpanic) (cacblow) (cacmad) (cacsmile) (caclove) (cacback)

(Germ) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (germ) (germ2) (germ3) (germ4) (germ5) (germ6) (germ7) (germ8) (germ9) (germ10) สามารถทำพิเศษได้อีก ตัวอย่างเช่น (twitch#germ2) และใส่สองสีได้เช่น (germ6#r#g)

(Wedding) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (wedding) (roses) (cakecut) (arch) (dovew) (flowersw) (givering) (invitation) (throwboquet) (weddingcake)

(Super) อีโมชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสีส้ม สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (super) (sumad) (susmile) (sulove) (susad) (sulaugh) (sucool) (sutongue) (sudead) (suconfused) (suredface) (sucry) (suback)

(Statusglow) อีโมสำหรับทำข้อความสถานะเป็นสีต่างๆ แต่ต้องมี (status) ก่อนถึงจะทำได้นะครับ โดยพิมหน้าบอดดังนี้ $status=ข้อความ#โค๊ดสี เช่น  $status=กรูโง่เอง#0000FF

(Hair2f) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (hair2f) (hair2f1) (hair2f2) (hair2f3) (hair2f4) (hair2f5) (hair2f6) (hair2f7) (hair2f8) (hair2f9) (hair2f10)

(Seaside) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (seaside) (beachdrink) (beachvolley) (coconut) (crab2) (dolphin2) (flipflops) (sandcastle) (seatree) (shell)

(Led) อีโมสำหรับทำชื่อดิจิจอนแบบวิ่งๆ ตัวอย่างเช่น (led#wข้อความ) หรือ ใส่โค๊ดเลข 3 แทนรูปหัวใจ ตัวอย่างเช่น (led#wI_3_Vipak) หรือต้องการเปลี่ยนสีตัวอย่างเช่น (led#led#rg#wข้อความ) (led#led#0xFF00FF#wข้อความ#0xFF00FF) หรืออ่านเพิ่มเติมได้ที่   http://util.xat.com/wiki/index.php/LED

(Sketch) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (sketch) (skannoyed) (skd) (skdead) (skfrus) (skgrr) (skoo) (sksad) (sksix) (sksmile) (skwink) (skback)

(Kcow) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (kcow) (kwangry) (kwbell) (kwcry) (kwd) (kwfrus) (kwlaugh) (kwlove) (kwmad) (kwnod) (kwscratch) (kwsleepy) (kwswt) (kwwhat) (kwyay)

(Kfox) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (kfox) (kfoxbino) (kfoxcry) (kfoxd) (kfoxggl) (kfoxinl) (kfoxpsy) (kfoxshades) (kfoxsleep) (kfoxtant) (kfoxtwag) (kfoxwhat)

(Eggs) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (eggs) (chickwalk) (eggnod) (eggbroke) (stripegg) (eggwink) (eggsleep) (bunnyears) ตัวอย่างเช่น (stripegg#stripegg#gr#rg#r#rg) (stripegg#stripegg#gr#r#rg) (stripegg#stripegg#r#rg) (d#c#stripegg) (mad#c#stripegg#r#zap) (bunnyears#rg#bunnyears#b#r#rg)

(Hands2) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (hands2) (pointing) (prosper) (peace2) (notlistening) (heehee) (hearno) (daydreaming) (cutthroat) (callme) (crossed) (highfive)

(Vote) อีโมสำหรับให้สมาชิกโหวต โดยตั้งคำถามคำตอบไว้ก่อน แต่ต้องทำการ assign และตั้งค่า คำถามคำตอบไว้ก่อน ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้ หรือศึกษาเพิ่มเติมได้  Click

(Spring) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (spring) (bees) (birdy) (butterflys) (flohat) (flohide) (flowers) (floshow) (flowerbed) (inflower) (rainbow2) (springhat) (watercan) (watercan2)

(Stylist) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (stylist) (barber) (mirror2) (shave) (shair1) (shair2) (shair3) (shair4) (shair5) (shair6) (shair7)

(Nuclear) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถปรับลูกเล่นได้มากมายด้วยแอฟ โดยปรับที่ลิ้ง  http://util.xat.com/wiki/index.php/Nuclear  แล้วนำโค๊ดมาใช้งาน

(Kmonkey) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้  (kmonkey) (kmoback) (kmoblow) (kmod) (kmodance) (kmofrus) (kmonehneh) (kmorage) (kmoredface) (kmostare) (kmoteeth) (kmoun) (kmowhistle) (kmowonder)

(Kheart) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (kheart) (kharrow) (khbub) (khcupid) (kheartb) (kheyes) (khhug) (khhurt) (khily) (khkiss) (khlips) (khmadly) (khring) (khroses)

(Makeup) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (makeup) (blush) (comb) (eyeliner) (lipgloss) (lipstick1) (lipstick2) (makeupface) (nailpolish) (perfume) (purse)

(Zombie) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี้ (zombie) (zombie1) (zombie2) (zombie3) (zombie4) (survivor1) (survivor2) (survivor3) (survivor4) (bloodface) (deadup) (zombieback)

(Foe) อีโมสำหรับมาร์ค ว่าเป็นคู่อริเราโดยเลือกแท๊บเพื่อน (Friend) อยู่ข้างๆแท๊บ Visitors แล้วคลิ๊กที่ชื่อคนที่ต้องการมาร์คว่าเป็นอริแล้วเลือกไปที่ Foe ก่อนจะมาร์คว่าเป็น คู่อริได้ต้องแอดเพื่อนก่อนนะถึงจะทำได้ ถ้าต้องการยกเลิกทำแบบเดิมเลือกไปที่ Unfoe  สังเกตดูไม่ยากคนไหนเราเลือกหรือกำหนดให้เป็นคู่อริเราไอคอนของเขาขึ้นเป็นรูปหัวกระโหลก

(Eighties) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังน (eighties) (bighair) (bigphone) (boombox) (cassette) (dance80) (dj80) (hoverboard) (joystick) (skate) (slacker1) (slacker2) (poi) (thermochrome) (timemachine)

(Kmouse) อีโมชนิดหนึ่ง สามารถทำโค๊ดได้ดังนี่ (kmcheer) (kmcry) (kmeyerub) (kmfit) (kmfrustrate) (kmglare) (kmgrouch) (kmhide) (kmhug) (kmlaugh) (kmshock) (kmshuffle) (kmsleepy) (kmsmile)

(Xavi) อีโมสำหรับตบแต่งรูป โดยการคลิ๊กที่ Game ด้านซ้ายมือและเลือก Xavi สามารถแก้ทรงผม ปากคิ้ว ตา และอื่นๆ หลังจากเสร็จกด Save

(Lang) อิโมสำหรับแก้ชื่อปุ่มกด หรือเมนูต่างๆให้เป็นภาษาไทย หรือคำที่เราต้องการโดยตามใจเรา ข้อควรระวังอย่าใช้คำหยาบหรือไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้ใด ทางระบบอาจลบแชทของคุณทิ้งไปได้ แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ   http://www.vipakradio.com/assign.php

(Glitterfx) อีโมสำหรับทำเอฟเฟคแสงแววๆโดยการใส่ #glitterfx ไว้หลังอิโม  ตัวอย่างเช่น  (goo#glitterfx) (vampyre#glitterfx)

(Quest2) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ี่ (quest2) (1066) (agreement) (arrow) (burnt) (dwarf2) (dwarfz) (elve2) (goblin3) (newton) (pile)

(Quest) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ี่ (quest) (bearer) (disappear) (dwarf) (goblin2) (queenelf) (sneak) (thering) (warrior) (wizzard)

(Treefx) อีโมทำเอฟเฟครูปต้นคริสมาสต์ โดยใส่โค๊ดดังนี้  (ชื่ออิโม # treefx # โค๊ดสี1 # โค๊ดสี2 # รูปร่าง)  (smiley # treefx # color1 # colors # w..)  สามารถใส่ออฟชั่นได้ 7 อย่างคือ ws  wG  wb  wl  wr  wm  wt  ดัวอย่างเช่น  รูปดาวแต่ไม่มีบอล  (smile#treefx#rg#b#ws)

(Drop) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (drop) (dropworry) (dropumb) (dropscratch) (droprub) (drophey) (dropeat) (dropdance) (dropclap) (dropback)

(Vampyre) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี่  (vampyre) (vtongue) (vstake) (vfangs) (vcross) (vglamour) (vcoffin) (vrip) (vbheart) (vbat) (vblood)

(Speech) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้   (speech) (spd) (spfrus) (spyay) (spkiss) (splap) (splove) (spvamp) (spwrite) (spxmas) (sppup) (spback)

(Clockfx) อีโมสำหรับทำเอฟเฟครูปนาฬิกาหมุน ใส่โค๊ด (clockfx) (clockfx2) (clockfx3) (clockfx4)   และสามารถใส่สีได้เช่น (clockfx2#g) (clockfx3#rg) (clockfx4#r) ตัวอย่างเช่น (d#clockfx#rg) (burningheart#bheartb#r#clockfx3#r)

(Pony) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้  (pony) (poback) (pocall) (poclap) (pocry) (poeat) (pofan) (poglasses) (pohay) (pomane) (ponyd) (powhip)

(Poker) อีโมชนิดหนึ่งโดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ี (poker) (pclubs) (pobluff) (pochips) (pod) (pogirl) (poplayer) (povip) (powin) (poyay) (pspades) (pdiamonds) (phearts)

(Kpig) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (kpigangry) (kpigback) (kpigball) (kpigfraz) (kpiglove) (kpigmad) (kpigmud) (kpigpals) (kpigsleep) (kpigsnoot) (kpigwrite)

(burningheart) อีโมสำหรับทำเอฟเฟครูปหัใจมีไฟรอบๆ (burningheart) และ (bheartb) ตัวอย่างเช่น (d#burningheart) (eek#bheart) (swt#burningheart#000001)

(aliens) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี(aliens) (alilaugh) (alidead) (aliclap) (alid) (alilove) (aliscratch) (alitalk) (alicry) (alitongue) (aliyay) (aliback)

(olympic) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (olympic) (bronzem) (goldm) (oboxing) (ocycling) (odiving) (ogymnastics) (ohurdles) (orowing) (orunning) (oswimming) (otennis) (otorch) (ovolleyball) (silverm)

(whirlfx) อีโมสำหรับทำเอฟเฟครูปหมุนวนปั่นป่วน ตัวอย่างการใส่โค๊ด (whirlfx#wSVAR)  โดนปรับระดับได้ 0-9 โดย S คือ ขนาด // V คือ ความเร็วในแนวดิ่ง // A คือ ความเร็วของมุม // R คือ อัตราส่วนของการหมุน  ลองใส่ปรับเอานะ

(moustache) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี(moustache) (moustache1) (moustache2) (moustache3) (moustache4) (moustache5) (moustache6) (moustache7) (moustache8) (moustache9)

(drip) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี(drip) (dripeek) (dripshocked) (dripyell) (driphehe) (driplaugh) (dripclap) (driphug) (driptired) (dripfit) (dripsad)(driphello)(dripxd)(dripdance)(dripglare)

(zip) อีโมสำหรับแบนผู้เล่นให้เล่นได้แต่อิโมหน้าบอดเท่านั้น ไม่สามารถพิมอะไรได้เลย โดยกดที่ชื่อคนที่จะต้องการแบน แล้วเลือก Ban และ ตามด้วย Zipban

(jail) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (ballchain) (handsup) (prisoner) (copstop) (mugshot) (gavel) (jailnumber) (cuffs) (cracker)

(vortexfx) อีโมสำหรับทำเอฟเฟครูปน้ำวน ตัวอย่างการใส่โค๊ด (awe#bb0000#tiphat#000001#vortexfx#bb0000)

(kbee) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (kbee) (kbeepunch) (kbeedance) (kbeeyay) (kbeeclap) (kbeejoy) (kbeexx) (kbeemad) (kbeecry) (kbeed) (kbeeback) (kbeefedup)

(gsound) อีโมสำหรับเปลี่ยนเสียงพิมในห้องแชท ปกติจะเป็นเสียง ตุ๊งตุง เวลาซิปคุยส่วนตัว พิมหน้าบอด หรือ มีคนเข้าออกแชทของเรา จะมีเสียงขึ้นมาใหม่ วิธีตั้งค่า  http://www.vipakradio.com/gsound.png เลือกเสียงต่างๆได้ที่นี่ http://www.xat.com/web_gear/chat/chat_room_audies.html แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(nursing) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (nursing) (crazyn) (nblood) (nbroken) (ndoc) (nlist) (nmask) (nne) (noxy) (nsurg)

(spiralfx) อีโมชนิดหนึ่ง ที่ีสามารถทำแสงรูปเกลียวซ้อนกัน สามารถเปลี่ยนสี ทิศทาง ขนาด ความเร็วได้ เช่น w923, 9=ทิศทาง, 2= ความเร็ว, 3= ขนาด  ตัวอย่างเช่น  (spiralfx#w923)   (d#009bcc#spiralfxtest#r#000001#FFF000#spiralfxtest#FFF000#r#000001)

(Fuzzy) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (fuzzy) (fzangel) (fzback) (fzbiggrin) (fzcool) (fzcrazy) (fzd) (fzdance) (fzsad) (fzstretch) (fztongue) (fztwirl)

(reverse) อีโมสำหรับให้คนที่ถูกแบน จะพิมข้อความตัวหนังสือจากหลังมาหน้าและกลับกัน แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(blobby) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (blobby) (bbclap) (bbconfused) (bbcry) (bbfit) (bbglare) (bbhug) (bblaugh) (bboops) (bbpout) (bbwink) (bbback)

(pulsefx) อีโมใช้สำหรับทำแสงวงกลม โดยสามารถกำหนด สีของแสงวงกลมและแสงรอบๆได้ เช่น (d#pulsefxback#r) (d#pulsefx#b#pulsefx#r)

(ksheep) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (ksheep) (ksheep1) (ksheep2) (ksheep3) (ksheep4) (ksheep5) (ksheep6) (ksheep7) (ksheep8) (ksheep9) (ksheep10) (ksheepback)

(typing) อีโมสำหรับ บอกสถานะตัวเราว่ากำลังพิมพ์อยู่่ จะมีรูปดินสอกำลังเขียนที่ไอคอนของเราเอง

(kat) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี  (kat1) (kat2)(kat3) (kat4)(kat5) (kat6)(kat7) (kat8)(kat9) (kat10)

(monster) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี  (monster) (mangel) (mbat) (mbear) (mchick) (mdrip) (mfish) (mglare)

(movie) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (action) (admission) (booth) (cameraman) (director) (drink2) (film) (filmroll) (popcorn) (pose) (tickets)

(topspin) อีโมสำหรับทำให้ตัวที่มาเสริมเติมแต่งหมุนได้เช่น (d#angel#topspin) จะหมุนเฉพราะปีก ตัวอย่างนะ  (yum#kreu#topspin) (omg#c#halo#topspin)   ลองผสมดัดแปลงดูเอานะ

(carnival) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (carnival) (carniphant) (cjester) (cmask) (flowersquirt) (headdress) (kreu) (shakeit) (wannasamba) (yeayea) (cjester2) (cbird) (cangel) (anonmask) (beads) (brazilboom).

(heartfx) อีโมใช้สำหรับทำแสงรอบรูปหัวใจ โดยสามารถกำหนด สีของหัวใจและแสงรอบๆได้ เช่น (hmm#heartfx#ff00ff#heartfx#ffff00) ส่วนรูปหัวใจมีให้เลือกอีก 2 แบบ คือโค๊ด (heartfx2) และ (heartfx3)

(kduck) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี  (kduck)(kduck1)(kduck2)(kduck3)(kduck4)(kduck5)(kduck6)(kduck7)(kduck8)(kduck9)(kduck10)(kduck11)(kduck12)

(spy) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (crosshair) (folder) (footprints) (headset) (keyhole) (keypad) (peeking) (radar) (spydrink) (spyeye) (spying) (spypaper) (spyrope)

(magicfx) อีโมใช้สำหรับทำรูปวงกลม 3 อันซ้อนกันและหมุนได้ โดยกำหนดแยกได้ทั้ง 3 วงกลม 3 สี ตัวอย่างเช่น (ชื่ออิโม#magicfx#โค๊ดสี1#โค๊ดสี2#โค๊ดสี3)  >>> (nme#magicfx#010101#r#g)  (tri#010101#magicfx#010101#ffffff#ffff00)  (rofl#000001#spin#magicfx#r#000001#FFFFFF)

(codeban) อีโมสำหรับให้คนที่ถูกแบน สามารถเล่นเกมได้ ถ้าชนะก็จะถูกปลดแบนตัวเองได้โดยการหาโค๊ดปริศนาให้เจอ แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(can) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (can) (canangel) (canbounce) (cancontempt) (canfury) (canoo) (canshifty) (canun) (cantwitch) (canum)

(newyear) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (calendar) (celebration) (champagne2) (champagneback) (clink2) (firework1) (firework2) (nyball) (nyhat) (nykiss)(nyparty) (sparkler2)

(dunce) อีโมสำหรับให้หมวกสามเหลี่ยมกับเพื่อนคนอื่น โดยท่านต้องมีตำแหน่งตั้งแต่สีขาวขึ้นไป และมีตำแหน่งเท่ากันหรือสูงกว่าเพื่อนที่จะให้ โดยกดที่ชื่อเพื่อนทีี่จะให้เลือกคำว่า  "แบน"  และเลือก Dunce  ถ้าเอาออกก็  Undunce แถมเล่นอิโมได้อีก3 โค๊ดดังนี้  (dunce) (duh) (doh)

(sparta) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (sparta) (spartayell) (getready) (helmet3) (soldier) (spants) (spartafight) (spartan) (spartan2) (truewar) (xerxes).

(santa) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (sabiggrin) (saconfused) (sacry) (saglare) (saredface) (sasad) (sastraightface) (sasurprised) (satongue) (sawink) และยังสามารถทำพื้นหลังภาพเคลื่อนไหวได้อีก แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(reindeer) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (reindeer) (resurprised) (resmirk) (resleepy) (resad) (renose) (reredface) (relaugh) (reglare) (recry) (recool) (reangry)

(snowman) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (snowman) (smcry) (smgrin) (smlaugh) (smredface) (smsad) (smshocked) (smsleepy) (smtongue) (smmad) (smcool)

(mazeban) อีโมสำหรับให้คนที่ถูกแบน สามารถเล่นเกมได้ ถ้าชนะก็จะถูกปลดแบนตัวเองได้ แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(manga) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (manga) (manga1) (manga2) (manga3) (manga4) (manga5) (manga6) (manga7) (manga8) (manga9) (manga10) (manga11) (manga12) (manga13) (manga14) (manga15) (manga16) (manga17)

(bot) อีโมสำหรับจัดทำสี เตะ เฝ้าบอดแทนเราอัตโนมัติก่อนซื้อโปรดอ่าน  http://util.xat.com/wiki/index.php/Bot   ทางเราไม่แนะนำให้ทำเพราะระบบ xat.com ไม่รับผิดชอบตัวแทนที่ทำ Bot ให้เรา เลยไม่มีการสอน

(kdog) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (kdcheer) (kdcrazy) (kddead) (kdfit) (kdglare) (kdsad) (kdshocked) (kdsleepy) (kdsmile) (kdtired) (kdwoo)

(carve) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (carve) (carveduh) (carvegrin) (carvescream) (carvesly) (carvesmile) (dracula) (grim2) (pknhide)

(spooky) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (spooky) (sixeyes) (bat2) (blackcat) (blackwidow) (ghost2) (plant) (hockeymask) (scarecrow) (pumpkin3d) และสามารถเพิ่มรูป animation บนพื้นหลังได้อีกโดย assign 2,4,8,16,32,64,132 ตัวตามลำดับ ได้รูปแบบคือ Candles, Organ, Spider. Owl, Evil eyes, Cat

(kchick) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (kchick) (kccrying) (kcdizzy) (kceek) (kcglare) (kclook) (kcsad) (kcsmug) (kctongue) (kcwink) และสามารถเอาอิโมชุดนี้ลงหน้าบอดได้นะครับ ในชุด gline

(away) อีโมแจ้งสถานะของไอคอนว่าเราไม่อยู่หน้าคอม โดยเป็นรูปนาฬิกา โดยพิมโค๊ด $away=60 หมายถึงไม่อยู่ 60 วินาที โดยต้องกำหนดขั้นต่ำที่ 60 วินาที

(peace) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (peace) (dove) (dove2) (dove3) (hglass) (phair1) (phair2) (phair3) (rbe) (reggae)

(punch) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี (punch) (pconfused) (pcrying) (pcute) (pdead) (pfury) (pgiggle) (pglare) (pjump) (punched) (pshades) (pshy) (psleepy) (pthink) (pmanic)

(silentm) อีโมสำหรับใช้ในการปรับหรือลดสีน้ำเงิน (สมาชิก) โดยไม่มีข้อความขึ้น โดยกำหนดให้ระดับทำได้ ที่ gcontrol

(school) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี  (school) (backpack) (daycare) (gts) (punished) (rubber) (schoolgirl) (sbell) (studying) (tabsc) (teacher2) (writing)

(matchban) อีโมสำหรับให้คนที่ถูกแบน สามารถเล่นเกมได้ ถ้าชนะก็จะถูกปลดแบนตัวเองได้โดยการควบคุมเม้าเวลาเล่น แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(nerd) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (nerd)(aplus)(bowtie)(brain)(coder)(gates)(nglasses)(nsci)(phone)(read)(calc)

(kpeng) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (kpeng) (kpesneeze) (kpeshy) (kpeshame) (kpejoy) (kpeglare)(kpefit) (kpedots) (kpedizzy) (kpeclap) (kpeangry) (kpedance)(kpepop)

(dance) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (dance) (dance1) (dance2) (dance3) (dance4) (dance5) (dance6) (dance7) (dance8) (dance9) (dance10) (dance11)

(spaceban) อีโมสำหรับให้คนที่ถูกแบน สามารถเล่นเกมเครื่องบินยิงอุกาบาตได้ ถ้าชนะก็จะถูกปลดแบนตัวเองได้โดยกดลูกศรซ้ายขวาบนล่าง ปรับทิศทาง และ spacebar สำหรับยิง ถ้าถูกแบนชั่วโมงมากเกมก๊จะยากขึ้นตาม แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(stoneage) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้(caveman) (dino) (cavewoman) (cavework) (cavebeard) (caveclothes) (torch) (spear) (cavehair) (boneswing) (wallart) (stickfire) (cavebeard2)

(snakeban) อีโมสำหรับให้คนที่ถูกแบน สามารถเล่นเกมงูได้ ถ้าชนะก็จะถูกปลดแบนตัวเองได้โดยกดลูกศรซ้ายขวาบนล่าง บนคีร์บอด แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(space) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้(eclipse) (meteorite) (nasa) (radiotele) (rocket) (satellite) (saucer) (shuttle) (space) (telescope)

(flower) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้(fangry) (fcry) (fcool) (feek) (fconfused) (ftongue) (fredface) (fcrying) (fsleepy) (fbiggrin) (fsad) (fwink)

(zodiac) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้(aries) (taurus) (gemini) (cancer) (leo) (virgo) (libra) (scorpio) (sagittarius) (capricorn) (aquarius) (pisces)

(candy) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้(candy) (cdycorn) (cdyback) (donuteat) (eatchoco) (floss) (gum) (lolipop) (mm) (cdyback) (cdycom) (floss) (lolipop) ตัวอย่างเช่น (d#floss#both), (d#lolipop#both#wrist), (d#cdyback) , (eek#cdycorn)

(beach) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้(icman) (lifeguard) (lotion) (metaldetect) (sandbury) (sandfun) (shkhat) (sunburn) (surf) (tanning)

(banpool) อีโมสำหรับสร้างห้องย่อยเพื่อเก็บพวกที่ถูกแบนไว้ในห้องนี้้ และสามารถตั้งชื่อได้พร้อมกับกำหนดห้องย่อยนี้ไปเก็บพวกแบนได้ตั้งแต่ เขียว น้ำเงิน ขาว หรือส้มโดยไป rankpool แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(work) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้(work) (officeworker) (driver) (doctor) (construction) (chef2) (burgerflipper) (blacksmith) (astronaut) (teacher) (stewardess)(shepheard) (scientist) (paperboy) (plumber) (miner) (mechanic) (judge) (journalist) (gardener) (fortuneteller) (fireman)

(wildwest) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (undertaker) (sheriff) (ropeg) (ropeb) (push) (prospector) (outlaw) (native) (wildwest) (bullride) (bartender) และถ้าใครมีอิโมตัวนี้ เวลาเล่นโปรยหน้าห้องจะมีพิเศษ 2 แบบคือ StreamTrain และ WildHorses.

(outfit) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (outfit) (whip) (turban) (tinfoil) (sombrero) (paperbag) (paperbag2) (grandpa) (grandma) (glassesslip) (disguise) (curlers) (braces) (blindfold) (beret)

(sins) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (sins) (envy) (pride) (lust) (greed) (gluttony) (sloth) (wrath)

(zap) อีโมสำหรับใช้ในการเตะ โดยคนที่ถูกเตะจะมีอาการจอสั่น โดยนำโค๊ด #screamshutup ไปใส่หลังเหตุผลในการเตะ และกดคำว่า ZAP แถมยังเล่นโค๊ดอีโมได้อีกดังนี้  (zap) (cringe) (shake) (shocking)  พร้อมกับทำให้ตัวเงินสามารถแบนสีเขียวได้แต่ต้องมี Superkick ก่อนถึงสามารถแบนได้

(events) อีโมสำหรับดูย้อนหลังรายงานการทำสี เตะ แบนย้อนหลังของแชทนั้นๆโดยกดคำว่า Events ขวามือด้านบนของแชท แต่ ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้ โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(unwell) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (unwell) (blownose) (chill) (cough) (icepack) (sickface) (sneeze) (soup) (thermometer) (feint) (cough2) (forehead) (crutches) (sweats)  ตัวอย่างเช่น (d#unwell#000001#w1)

(gkpanda) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (kpannoyed), (kpcrying), (kpd), (kpembarassed), (kpfit), (kphurt), (kpjoy), (kplove), (kppaws), (kppaws2) เจ้าของห้องต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(music) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (music) (drums) (flute) (guitar) (trumpet) (harp) (violin) (zippo) (dj) (disco)

(animal) อีโมรูปหน้าสัตว์ชนิดต่างๆ โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (animal) (doggy) (giraffe) (goat) (lion2) (monkey) (mouse) (panda2) (raccoon) (sheep) (unicorn) แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(spin) อีโมสำหรับทำให้อีโมหมุนซ้ายหรือขวาโดยกำหนดความเร็วได้ 6 ระดับ เช่น (โค๊ดอีโม#spin#w1) #w1 เร็วสุด และ #w6 ช้าสุด และถ้าจะกลับทางหมุนตัวอย่างเช่น (โค๊ดอีโม#spin#w21)

(rankpool) อีโมสำหรับทำให้ห้องแชทแตกเป็น 2 ห้องย่อยได้ และสามารถตั้งชื่อได้ทั้ง 2 ห้องพร้อมกับกำหนดห้องย่อยให้เข้าได้ตั้งแต่ น้ำเงิน ขาว หรือส้ม แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(hero) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (hero) (daggers) (electro) (epi) (fireball) (flying) (genie) (iceman) (invisi) (jekyl) (maddr) (telekin) (amazon)

(announce) เป็นอีโมสำหรับกำหนดทำข้อความต้อนรับ สำหรับคนที่เข้ามาห้องแชทเรา แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(fantasy) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (fantasy) (axe) (darkeyes) (dragon) (flail) (hole) (helmet2) (medusa) (orcm) (elf2) (ogre) (orcf) (invis) (scroll) (slash) (smskull) (sword) (wizard) ตัวอย่างเช่น  (d#hole) (hehe#hehe#hole)

(gkkitty) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (gkkitty), (kkbiggrin), (kkconfused), (kkcool), (kkcrying), (kkd), (kkdance), (kkdead), (kkeek), (kkfrown), (kkhide), (kkhug), (kkmad), (kkpaws1), (kknme), (kkpaws2), (kkpaws3), (kkredface), (kkscn), (kkshock), (kksleepy), (kksmile), (kkstraightface), (kkstruggle), (kktongue), (kkun), (kkwary), (kkwink), (kkx3), (kkxd), (kkyawn) เจ้าของห้องต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(barge) เป็นอีโมสำหรับใช้ในการย้ายสมาชิกไปห้องของเราเอง ไปห้องย่อยของเราแต่ต้องมีสมาชิกเกิน 60 คนขึ้นไปถึงจะทำการย้ายได้ โดยเมนโอนเนอร์เป็นผู้กำหนดใน gcontrol ว่าให้ ขาว ส้ม หรือ เมนโอนเนอร์เท่านั้น

(love) เป็นอีโมสำหรับทำภาพเคลื่อนพื้นหลังแชทของเราเองรูปหัวใจ แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php  ถ้า assign 2 ตัวรูปพื้นหลังรูป  หัวใจคู่และถ้า 4 ตัวรูป I Love you , 8ตัว=MULTI HEART , 16ตัว=HAPPY VALENTINE , 32ตัว=SMILEY HEART.   พร้อมกับเล่นอีโมได้อีกด้วยโค๊ดดังนี้ (love) (coy) (flirt) (freehugs) (heartbeat) (heartblow) (ihu) (lovedraw) (ucute) (uhot)

(ugly) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (ugly) (uangel) (udemon) (uevil) (uhappy) (ulook) (usad) (uscratch) (usmile) (uthink) (utongue) (uwink)

(gscol) เป็นอีโมสำหรับเปลี่ยนสีอีโมในห้องแชทของเราเอง แต่ ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(angry) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (angry) (explode) (facepalm) (bite) (hissyfit) (mutter) (potstir) (pullhair) (raging) (ticked) (yell) (flame) (grumpy2) (headache) (timebomb)

(gkbear) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (gkbear), (kbcold), (kbcry), (kbdance), (kbpunch), (kbsad), (kbscream), (kbweep), (kbwink), (kbyawn) เจ้าของห้องต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(fairy) เป็นอีโมสำหรับทำภาพเคลื่อนพื้นหลังแชทของเราเอง ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.html ถ้า assign 2 ตัวรูปพื้นหลังรูป  fairy 4 ตัวรูป ผีเสื้อบินไปมา และ 8 ตัวรูปนางฟ้าบินผ่าน  พร้อมกับเล่นอีโมได้อีกด้วยโค๊ดดังนี้  (butterfly) (fcrown) (fhair) (fhat) (flower) (frog) (fwings) (heartwand) (mushrooms) (shards) ตย.เช่น (d#heartwand#inout) (d#heartwand#both)(d#fairy#rn)

(shocker) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (duck) (electrocute) (eyepop) (flamed) (lookaround) (scream) (wow) (dazed) (hazey) (drool) (footmouth) (mindblow) (misspeak) (relieved) (uvula) (arc)

(link) ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php  เป็นอีโมสำหรับตั้งคำที่เราพิมแชทแล้วไปลิ้งเวบไหนโดย click ทำเอาโค๊ด แล้วนำมาใส่ในช่องหลัง assign เช่น vipak,cYV9x4  เวลาพิม vipak หน้าแชทก้อจะกดลิ้งมาที่ http://www.vipakradio.com/

(single) เป็นอีโมสำหรับกันผู้อื่นมาแอบกดแต่งงานและเพื่อนสนิทกับเรา และสามารถใส่โค๊ดหัวใจแตกสลายอกหักได้ (hat#z) พร้อมกับเล่นอีโมได้อีกด้วยโค๊ดดังนี้  (asif) (heartbounce) (one) (heartburst) (noway)

(feast) ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php สามารถทำ แบล็คกราวด์เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ ถ้า assign 2 ตัว ทำีพื้นหลังรูป THANKSGIVING และถ้า 4 ตัว รูป TURKEY  แถมเล่นอีโมได้อีกดังนี้feast) (bowleat) (burger) (burgerlook) (candycorn) (carrot) (cherry) (chicken) (chili) (chipeat) (coffeesplash) (donut) (eatspagetti) (eattakeout) (eggcook) (eggplant) (fortunecookie) (fries) (icecream) (icecreameat) (peanut) (popcorn) (pretzel) (soupeat) (spam) (stirpan) (takeout) (thinkfood) (toast2)

(Adventure) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (adventure) (campfire) (canopy) (compass) (firstaid) (hangglider) (hunting) (lantern) (map) (marshmallow) (iceaxe) (swing) (waterskiing) (zipline) (smokes)

(winter) ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php สามารถทำ แบล็คกราวด์เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ ถ้า assign 2 ตัว ทำีพื้นหลังรูป SLEIGH MOON และถ้า 4 ตัว รูป SNOWMAN ถ้า 8,16,32 ตัว เปลี่ยนพื้นหลังสวยขึ้นเรื่อยๆได้หมดทุกแบบ แถมเล่นอีโมได้อีกดังนี้ (antler) (ornament) (snowmobile) (snowboard) (decortree) (giftdrop) (snowglobe) (snowfight) (accident) (winter) (earmuffs) (cold) (snowover) (freezing) (snowangel) (windy) (icecube) (carolers) (giftrattle) (gingerbread) (pullsled) (shovel) (snowm) (xface)

(blastkick) อีโมสำหรับเวลาเตะสมาชิกจะมีภาพแอนนิเมชั่นขึ้นหน้าแชท แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(mint) เป็นอีโมสำหรับรับ xat และวันขั้นต่ำจากบุคคลอื่น เช่นถ้าเรามี mint 1 ตัีวถ้าคนอื่นจะส่งให้เราต้องส่งขั้นต่ำ 4 วันหรือ 50 xat และถ้าเรามี 2 ตัว ก็ 8 วัน หรือ 100 xat ไล่ตามจำนวนไปเรื่อยๆ และยังสามารถทำอีโมด้วยโค๊ดดังนี้ (lob) (hit) (dodge) (moring) (mobounce)

(horror) อีโมสำหรับกำหนดสีพื้นหลัง(B.G) ความเข้ม แสง ภาพเคลื่อนไหว แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้ โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.html และเล่นอีโมได้ด้วยโค๊ดดังน ี้(horror) (franken) (goblin) (knife) (pkncut) (spider) (triclops) (vamp) (warewolf) (mist) และใส่โค๊ดหมวกเปลี่ยนไอคอนได้อีก เช่น hw , eg , ns ,hs , ts

(rapid) อีโมสำหรับทางลัดในการกดไม่สนใจ(ignore)/ unban/ ban/gag/ mute/ ทำสีน้ำเงิน/ เขียว เช่นจะทำทางลัดสีน้ำเงิน พิมหน้าห้องว่า $rapid=member และเวลาจะใช้งานก้อกดปุ่ม Ctrl ที่คีบอร์ดแช่ไว้ แล้วเม้าไปคลื๊กชื่อคนที่ต้องการทำ ส่วนทางลัดในการตั้งเวลาแบนตัวอย่างเช่น $rapid=ban,13 และตัวอย่างของปิดปากเช่น $rapid=gag ความหมายก้อคือทางลัดตัวไหนก้อพิม $rapid=ตามด้วยทางลัดที่ต้องการ

(bad) อีโมสำหรับกำหนดแบนคำที่จะไม่ให้พิมได้ตั้งแต่ 4 คำขึ้นไป แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้ โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.phpและเล่นอีโมได้ด้วยโค๊ดดังนี้ (bad) (biker) (fbomb) (slingshot) (thief) (fbomb) (liar)

(blastde)  อีโมสำหรับเวลาลดสีจากตำแหน่งมาต่ำ จะมีรูปเอฟเฟคขึ้นหน้าแชทโชว์์ทุกครั้ง แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้ โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(summer) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (summer) (beachbbq) (cooler) (efan) (fishing) (frisbee) (goggles) (kayak) (laytowl) (pina) (sanddig) (sandplay) (bands) (towl) (waterbottle) (waterskii)

(independence) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (independence) (abe) (bbq) (flagwave) (fwlaunch) (glowstick) (liberty) (sparkler) (starburst) (starbounce) (starring) (tiphat) (usface) (usss)

(blastban)  อีโมสำหรับเวลากดแบน จะมีรูปเอฟเฟคขึ้นหน้าแชทโชว์์ทุกครั้ง แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้ โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(flag)  อีโมทำรูปธงเคลื่อนไหวได้ทั้งหมด 180 ประเทศ เช่นประเทศไทยใส่โค๊ด (flag#wth) หรือประเทศอื่นๆ  Click

(blastpro)  อีโมสำหรับเวลาปรับเป็นสีน้ำเงิน ขาว หรือส้ม จะมีรูปเอฟเฟคขึ้นหน้าแชทโชว์์ทุกครั้ง แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้ โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(silly)  อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (silly) (bonk) (burp) (crazy2) (dopey) (impact) (irked) (itchy) (mischief2) (nose) (raspberry) (rolleye) (spit) (string)

(sea) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (sea) (shrimp) (jellyfish) (octopus) (crab) (dolphin) (fish) (starfish) (weed) (bubbles) แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้ โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php   และไปใส่อีโมหน้าห้องได้ในชุด (gline) และ ถ้าเอาโค๊ด (bubbles#bubbles#ffff00#w-12_21) ไปใส่ที่หน้าชื่อก็จะมีรูปควันออกมาจากไอคอนของเรา ซึ่งสวยมากนะ..กิกิ

(gcontrol) อีโมสำหรับตั้งอำนาจ ขอบเขต การเตะการแบน ของตัวขาวและตัวส้ม แต่ต้องเป็นเจ้าของห้องเท่านั้น และต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้ โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(tempown) ใช้สำหรับแต่งตั้งสีส้มชั่วคราว โดยการกดที่คนที่เราจะแต่งตั้งแล้วเลือกที่คุยส่วนตัว (private chat) แล้วพิมคำว่า /mo ตามด้วยชม.เช่น /mo3 คือ 3 ชม

(supporter) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (supporter) (cheerleader) (horn) (pennant) (corndog) แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้ โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php  และจะได้ขึ้นโปรโมทใบแชทกรุ๊ฟ

(Scifi)  อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้  (scifi) (alienb) (alien2) (beam) (borg) (cylon) (jetpack) (laser) (ufo) (vial) (vr)

(gkaliens) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้  (kachat) (kacrazy) (kafang) (kafill) (kagab) (kagrin) (kagsp) (kalook) (kao) (kaoo) (kapunch) (kaswt) (katalk) (katear) (katears) (kaum) (kaupset) (kawink) แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้ โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php  และไปใส่อีโมหน้าห้องได้ในชุด (gline)

(Bump) ใช้สำหรับเวลาคุยส่วนตัว (private chat) แล้วพิมพ์ว่า (Bump) จะมีเสียงเรียกและเป็นรูปกุญแจสีแดง แล้วจอแชทจะสั่น

(gline)สำหรับเปลี่ยนอีโมบริเวณด้านบนที่พิมแชทจากกลุ่มสีเหลืองมาเป็นกลุ่มของ gkaoani gkaliens และ sea แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้ โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(Military)  อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (camo) (coastguard) (drillserg) (gasmask) (m1h) (marine) (pilot) (sailor) (sailor2) (salute) (smoke) (military#w2)

(gkaoani) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้  (ksmile) (kbiggrin) (kwink) (keek) (ktongue) (kcool) (kmad) (kconfused) (kredface) (kfrown) (kcrying) (ksleepy) (kdizzy) (kglare) (khello) (kmischief) (knod) (krant) (ksad) (ksmirk) (kstraight) (kun) (klove) (kclap) (kfit) (khehe) (khug) (kkiss) (kstruggle) (keyerub) แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้ โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php    และไปใส่อีโมหน้าห้องได้ในชุด (gline)

(circus)  อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (acrobat) (balloonart) (cannon) (clown) (eleride) (fireblow) (firewand) (highwire) (uniwire) (juggler) (splat) (tamer) (uni) (wheel) (lion)

(banish) ถ้าเราแบนเกิน 1 ชม.คนที่ถูกเราแบนกรุ๊ฟนั้น จะมองไม่เห็นข้อความที่สมาชิกพิมพ์ จะไม่โชว์ว่า Banned  จะโชว์  Banished แทน แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้ โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.php

(nopm)  ใช้สำหรับป้องกันตัวน้ำเงินและเขียว ข้อความส่วนตัว(private message) แต่สีขาวและส้มสามารถ ทำได้

(easter)  อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (easter) (basket) (bunny) (bunny2) (chick) (egg2) (eggb) (paintegg) ตัวอย่างเช่น (bunny2#easter) (cool#eggb) (bunny#paintegg)

(flashrank)  ใช้สำหรับสลับสีไอคอนสถานะของเรากับ อีโมสีที่เรามี โดยสลับจากสูงไปต่ำดังนี้ ม่วง น้ำเงินเข้ม ชมพู เช่นถ้าเราอยู่สถานะส้ม และมีอีโมน้ำเงินเข้ม ไอคอนเราก็จะโชว์สลับส้มกับน้ำเงินเข้ม

(irish)    อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (irish) (clover2) (drink) (igirl) (iman) (pot) (rainbow) (shi) (tap) ตัวอย่างเช่น (cool#tap) (groom#pot) (redface#clover2) (beye#shi)

(party)   อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (balloon) (b ride) (cake) (clink) (dance) (dance2) (dance3) (groom) (photo) (popper) (toast) (phat) ตัวอย่างเช่น (hehe#dance3) (goo#bride) (tongue#popper) (eek#balloon)

(blueman)   เปลี่ยนไอคอนเป็นสีน้ำเงินเข้ม โดยที่สถานะของเราเป็นเขียวหรือน้ำเงิน ถ้าเป็นสีส้มต้องใส่ $ ไว้หน้าชื่อก่อน ส่วนตัวขาวไม่สามารถทำไอคอนเป็นน้ำเงินเข้มได้

(valentine)  อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (beat) (bheart) (cupid) (card) (hug2) (hug3) (ilu) (lhand) (ring) (rose) (rose2) (valentine) ตัวอย่างเช่น (redface#ilu) (smile#valentine) (love#cupid)

(tempmem)  ใช้สำหรับแต่งตั้งสีน้ำเงินชั่วคราว โดยการกดที่คนที่เราจะแต่งตั้งแล้วเลือกที่คุยส่วนตัว (private chat) แล้วพิมคำว่า /mb ตามด้วยชม.เช่น /mb3 คือ 3 ชม

(dx)  สามารถแลกเปลี่ยน วันเป็น xat ได้โดยไปที่เวบนี้   http://xat.com/web_gear/chat/DaysToXats.php โดย 1 วันแลกได้ 13.5 xat จะแลกขั้นต่ำคือ 10 วัน และไม่เกิน 180 วันและเมื่อแลกแล้ว เอฟเฟคตัวนี้จะหายเองอัตโนมัติ แลกน้อยๆจะขาดทุน ควรแลกให้ครบ 180 วัน

(stick)  ทำรูปคนเต้นให้เป็นรูปต่างๆ โดยคลิ๊กทำโค๊ด ที่คำว่า game ด้านซ้ายมือแล้วเลือกคำว่า stick
แล้วทำการปรับแต่งรูปตามใจชอบ เพื่อนำโค๊ดมาใส่ที่ชื่อ ของเราเองหรือแบบสำเร็จสวยๆ กดไป http://www.xatworld.com/stickcontest/

(count)  สำหรับตั้งเวลานับถอยหลังเดือนวันปี ตย.เช่น (count#d010111) นับเวลาถอยหลังจนถึง เดือนมกราคม วันที่1 คศ.2011  (count#h010111) ใช้สำหรับ ชม. (count#m010111) ใช้สำหรับนาที (count#s010111) ใช้สำหรับวินาที และถ้าต้องการให้ตัวเลขเป้นแบบ LED ให้ใส่ l หลัง d เช่น (count#dl010111) และถ้าต้องการให้ตัวเลขคงที่ไม่มีการนับถ้าใส่โค๊ด f เช่น (count#f42) ก็จะได้เลข 42 และถ้าต้องการให้มีสีก็เอาโค๊ดสีไปต่อท้าย เช่น (count#f42#ffff00) ก็จะได้เลข 42 สีเหลือง

(christmas)  สามารถทำให้อีโมเพิ่มได้อีกเช่น (scarf) (give) (shiver) (wreath) (sball) (xb1) (tree) (xday) (biggrin#give) (hmm#slist)   และยังเล่นเอฟเฟคโปรยหน้าห้องได้อีกโดยเอาคำเหล่านี้ไปต่อท้ายข้อความที่จะโปรย beard bell bulb cane ches elf give pole sack sball scarf sdeer sfeet sgift shiver skiss sledge slist smound spull stock tree wreath xb1 xb4 xday christmas

(snowy)   สามารถทำให้อีโมมีรูปหิมะโปรย โดยการใส่โค๊ดหลังอีโม ด้วย #snows

(thanksgiving)   อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (pilgrimm) (pilgrimf) (indian) (indian2) (indian3) (chef) (dining) (eatleg) (feast)

(status)  จะมีชื่อห้อยที่ใต้ชื่อของเราเองโดยการพิม $status=ตามด้วยข้อ ความที่ต้องการ ที่หน้าห้องที่เราแชท

(anime)   อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (anime) (headband) (fan) (tear) (haira1) (hypno) (dizzy) (rage) (headband) (fan) (comeon) (grin) (grump) (tear) (awe) (doh) (pouty) (maniac) (squint) (ahhh) (quiver) (haira1) (haira2) (haira3) (haira4) (haira5)

(halloween)    อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้  (halloween) (ghost) (grim) (tomb) (bat) (pkn) (cdn) (mmy) (frk) (wh)

(hush)   สำหรับปิดปากไม่ให้พิมได้ตั้งแต่ 10-60 วินาที ถ้าปิดปากเขียวพิม/h , น้ำเงิน /hm , ขาว /hd ,
ส้ม /ho แล้วตามด้วยตัวเลขจำนวนวินาทีที่จะปิดปาก เช่น /hd20 (ปิดปากตั้งแต่ขาว 20 วินาที) จะปิดปากเป็นรายบุคคลไม่ได้ ทำ 1ครั้งคือทั้งห้อง

(sport)    อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ #shirt, #football, #soccer, #ball, #bb, #sport, #shirts, #weight, #foam,#cupw,#helmet,(d#soccer),(yum#sport#000000),(yum#y#bb#r#g),(biggrin#shirt),(smile#foam#g)

(num)   ใส่ตัวอักษรหรือตัวเลขและอีโมบางตัว 1-3 ตัว หลังจากโค๊ด เช่น (l#num#numi♥u) ; (noface#num#num8) เลข8

(fruit)    อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (smile#fruit) (d#apple) (yum#pear) (eek#orange) (wink#plum) (hello#lemon)

(radio)   สามารถใส่สเตชั่นของวิทยุได้เพิ่มเติมได้ที่ http://util.xat.com/wiki/index.php/Radio เช่น (radio#http://78.159.104.173:80) (radio#y) (radio#f) (d#radio#r) (cd#radio)

(mute)    สำหรับสีส้มเท่านั้น โดยการกดที่ปุ่มแบนแล้วเลือกไปที่ mute คนที่โดนแบนจะไม่รู้ตัวว่าโดนแบน โดยทำได้แค่ไม่เกิน 1 ชม.

(angel)   สามารถใส่ปีก และบางส่วนของอีโมได้ ตัวอย่างเช่น (angel#angel#halo#cloud#pray)

(dood)    สามารถต่อเติมที่อีโมได้ รูปคล้ายๆ พู่กัน ได้โดยใส่โค๊ดที่ท้ายอีโมด้วย #dood

(six)   สามารถต่อเติมที่อีโมได้ รูปคล้ายๆ ซ่อม ได้โดยใส่โค๊ดที่ท้ายอีโมด้วย #six

(costumes)   สามารถต่อเติมที่อีโมได้ รูปมงกุฎ ได้โดยใส่โค๊ดที่ท้ายอีโมด้วย #costumes

(gag)   ทำได้เฉพาะสีขาว และส้ม ไว้สำหรับปิดปากสีเขียวกับสีน้ำเงินเป็นรายบุคคล ได้ไม่เกิน 1 ชม.

(fade)   สามารถทำให้อีโมหายตัวได้เหมือนผี โดยการใส่โค๊ดหลังอีโมด้วย #f

(hairf)   สามารถใส่ทรงผมผู้หญิงที่ตัวอีโมได้ ตัวอย่างโค๊ดดังนี้ (confused#hairf) ; (confused#hairf3#800080)

(hairm)   สามารถใส่ทรงผมผู้ชายที่ตัวอีโมได้ ตัวอย่างโค๊ดดังนี้ (confused#hairm) // (confused#hairm3#800080)

(hands)   สามารถใส่รูปนิ้วโป้งชูที่ตัวอีโมได้ ตัวอย่างโค๊ดดังนี้ (biggrin#loser) (d#thumbsup#wrist) 

(ttth)   งดรับซิประหว่างบุคคล โดยการกดที่คุยส่วนตัว(private chat) แล้วพิม /t ตามด้วยข้อความอะไรก็ได้

(diamond)   สามารถโชว์รูปเพรชสีม่วงได้ และเปลี่ยนรูปทรงของอีโมให้เป็นรูปเพรชได้โดยใส่โค๊ด #d  ตัวอย่างเช่น (biggrin#d#FF0000).

(sinbin)   สำหรับสีส้มเท่านั้น โดยงดทำให้ตัวขาว แบนและเตะตัวน้ำเงินกับเขียวชั่วคราวตั้งแต่ 1นาทีถึง 24ชั่วโมง โดยการกดคุยส่วนตัว(private chat) และพิม /n ตามด้วยเวลา

(guestself)   เป็นอีโมสำหรับปลดตัวเองเป็นเขียวไม่ว่าเราจะเป็นสถานะสีอะไรโดยพิมคำว่า /g  ที่หน้าห้องเลย

(invisible)   เมื่อเราเข้าห้องแชทมา ถ้าเรายังไม่ได้พิมพ์อะไรคนอื่นจะมองเห็นเราเป็นสถานะออฟไลน์

(pink)   เปลี่ยนไอคอนเป็นสีชมพู โดยที่สถานะของเราเป็นเขียวหรือน้ำเงินถ้าเป็นสีส้มต้องใส่ $ ไว้หน้าชื่อก่อน ส่วนตัวขาวไม่สามารถทำไอคอนเป็นชมพูได้
(superkick)    สามารถเตะสีส้มและสีขาวได้ แต่ตำแหน่งเราต้องใหญ่กว่าตัวที่เราต้องการจะเตะ

(Boot)   ใช้สำหรับตัวขาวและตัวส้ม โดยสามารถเตะตัวเขียวและน้ำเงินไปห้องไหนก้อได้ โดดการกดที่ kick และใส่ชื่อห้องใต้ช่องเหตุผล ที่จะเตะไป เช่น vipak22000 เตะไปห้องพี่ภาค..กิกิ

(show)   เวลาคนอื่นกดดู power ของตัวเราจะมองเห็นว่าเรามี day และ xat เหลือเท่าไร

(octogram)   สามารถโชว์รูป 8 เหลี่ยมสีเขียวได้ และเปลี่ยนรูปทรงของอีโมให้เป็นรูป 8 เหลี่ยมได้โดยใส่โค๊ด #o ตัวอย่างเช่น (biggrin#o#800080)

(clear)    ใช้สำหรับเคียแบลคกราวด์ของตัวอีโม โดยการใส่โค๊ด #c ตัวอย่างเช่น (smile#c)

(hexagon)   สามารถโชว์รูป 6 เหลี่ยมสีชมพูได้ และเปลี่ยนรูปทรงของอีโมให้เป็นรูป 6 เหลี่ยมได้โดยใส่โค๊ด #x
ตัวอย่างเช่น (biggrin#x#800080)

(cycle)   สามารถทำให้ตัวอีโมต่างๆ สลับสีเป็นสีรุ้งได้ โดยการใส่โค๊ด #y ตัวอย่างเช่น (smile#y)

(nameglow)   สีตัวเองจะเรืองแสงเป็นสีเขียวโดยใส่โค๊ด (glow) ไว้ท้ายสุดของชื่อถ้าต้องการเปลี่ยนสีอื่นต้องมี light blue green red แล้วนำโค๊ดสีมาต่อท้ายคำว่า glow เช่นชื่อสีเหลือง (glow#ffff00)

(square)   สามารถโชว์รูป 4 เหลี่ยมได้ และเปลี่ยนรูปทรงของอีโมให้เป็นรูป เหลี่ยมได้โดยใส่โค๊ด #s  ตัวอย่างเช่น (biggrin#s#800080)

(animate)   สามารถโชว์รูปที่แชทเป็นรูปเคลื่อนไหวได้ (animation) โดยเอาโค๊ดรูปสกุล gif ไปใส่ที่เวบนี้   http://util.xat.com/web_gear/chat/ConvertAnimation.php   เมื่อได้ภาพมาแล้วให้นำไปฝากรูปเพื่อเอาโค๊ดมาวางที่ช่องรูปของตัวเอง

(shuffle)    สามารถโชว์รูปแรนด้อม ได้ไม่เกิน 8 รูปโดยเอาโค๊ดรูปไปที่เวบนี้   http://util.xat.com/web_gear/chat/ConvertShuffle.php   เมื่อได้รูปใหม่มาแย้วก็เอารูปไปฝากเอาโค๊ดมาใส่ช่องรูปอีกที

(heart)    สามารถโชว์รูปหัวใจได้ และเปลี่ยนรูปทรงของอีโมให้เป็นรูปหัวใจได้ได้โดยใส่โค๊ด #h ตัวอย่างเช่น (love#h#ff99ff)

(light)   เป็นแม่สีสำหรับทำสีชื่อ และตัวอักษร   http://vipakradio.com/codecolour.html

(blue)  เป็นแม่สีสำหรับทำสีชื่อ และตัวอักษร   http://vipakradio.com/codecolour.html

(green)   เป็นแม่สีสำหรับทำสีชื่อ และตัวอักษร   http://vipakradio.com/codecolour.html

(red)   เป็นแม่สีสำหรับทำสีชื่อ และตัวอักษร   http://vipakradio.com/codecolour.html

(hat)   สัญลักษณ์รูปหมวกที่ตัวไอคอน โดยใส่โค๊ดไว้ที่ชื่อดังนี้ (hat#t#FF0000)  ตัว t ตรงกลางสามารถเปลี่ยนได้  w , e , b , x , f , t  ได้ทั้งหมด 6 แบบแล้วตามด้วยโค๊ดสี

(tempmod)   ใช้สำหรับแต่งตั้งสีขาวชั่วคราว โดยการกดที่คนที่เราจะแต่งตั้งแล้วเลือกที่คุยส่วนตัว (private chat) แล้วพิมคำว่า /m ตามด้วยชม. เช่น /m3 คือ 3 ชม

(nopc)   ใช้สำหรับป้องกันตัวน้ำเงินและเขียวคุยส่วนตัว(private chat) แต่สีขาวและส้มสามารถ ทำได้

(reghide)   ปิดไม่ต้องโชว์ดาว หัวใจ และบวก ที่ตัวไอคอน ให้คนอื่นเห็น

(noaudies)

(mirror)   สำหรับทำตัวอีโมให้กลับด้านจากขวาเป็นซ้ายและซ้ายเป็นขวาโดยการใส่โค๊ด #m  ตัวอย่างเช่น (cd#m)

(invert)   สำหรับทำตัวอีโมให้กลับหัวลงได้โดยการใส่โค๊ด #i ตัวอย่างเช่น (cd#i)

(nofollow)    ไว้สำหรับป้องกันเวลาเราออนแล้วเขาแอดเราเป็นเพื่อนไว้ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราออนห้องไหน  เพื่อป้องกันการติดตาม

(zoom)   เมื่อใครเอาเม้าส์มาชี้ที่รูปของเราจะขยายใหญ่ขึ้นพร้อมกลับเราเอาเม้าไปชี้รูปใครก็จะขยายเช่นกัน

(mod8)   ใช้สำหรับตัวขาวเท่านั้น ปกติแบนได้แค่ 6 ชม. ก็จะสามารถแบนเพิ่มได้เป็น 8 ชม.

(subhide)   ใช้สำหรับตัปิดดาวทอง หัวใจแดง บวกแดงให้เป็นสีดำ

(topman)   ชื่อของคุณคนอื่นจะมองอยู่ตำแหน่งบนสุดในตามสถานะเช่นถ้าเป็นเขียว ก็จะอยู่บนสุดของเขียว และถ้าเป็นน้ำเงินก็จะอยู่บนสุดของตัวน้ำเงิน

(allpowers)   จะมีตัวนี้มาโดยอัตโนมัติ ถ้ามีเอฟเฟคที่ซื้อได้ใน  http://xat.com/web_gear/chat/GetPowers.php คบทุกตัว โดยใส่โค๊ด #allpowers ไว้ท้ายสุดของโค๊ด จะมีรูปจรวดวิ่งหมุนรอบๆ

(everypower)   จะมีตัวนี้มาโดยอัตโนมัติ โดยท่านต้องมี power ครบทุกตัว ทั้งที่มีราคา และไม่มีราคา โดยไอคอนของท่านจะเปลี่ยนเป็นสีทับทิม อิโมตัวนี้ ไม่สามารถ Trade ได้ครับ

**************************************************************************************************************************************************************************************************

(Zwhack) อีโมสำหรับเเล่นเกมส์ เอาค้อนตีหัวตัวแฮคเกอร์ ก่อนเล่นต้องทำการ assign และ Start BOT VZ.12  โดยการพิม !Bot ที่หน้าแชท เวลาจะเล่นเกมส์ในห้องแชท ให้ไปที่ซ้ายมือคำว่า Game  แล้วเลือก Zwhack

(Darts) อีโมสำหรับเเล่นเกมส์ ปาเป้า อ่านกติกาการเล่นเพิ่มเติมที่นี่ครับ  http://util.xat.com/wiki/index.php/Darts  แถมเล่นอิโมได้อีกดังนี้ (darts) (dart) (dartthrow)

(Switch) อีโมสำหรับเเล่นเกมส์  อ่านกติกาการเล่นเพิ่มเติมที่นี่ครับ  http://util.xat.com/wiki/index.php/switch

(Hearts) อีโมสำหรับเเล่นเกมส์ไพ่ในห้องแชท จำนวน 4 ท่านอ่านกติกาการเล่นเพิ่มเติมที่นี่ครับ  http://util.xat.com/wiki/index.php/Hearts

(Spacewar) อีโมสำหรับเเล่นเกมส์ในห้องแชท โดยไปที่ซ้ายมือคำว่า Game แล้วเลือก Snakerace หรือศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้ที่  http://util.xat.com/wiki/index.php/spacewarถ้าต้องการเล่นศึกษาไปที่ http://xat.com/spacewar หรือ http://web.xat.com/games_chat.php

(Snakerace) อีโมสำหรับเเล่นเกมส์ในห้องแชท โดยไปที่ซ้ายมือคำว่า Game แล้วเลือก Snakerace หรือศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้ที่  http://util.xat.com/wiki/index.php/snakeraceถ้าต้องการเล่นศึกษาไปที่ http://xat.com/snakeRace  หรือ http://web.xat.com/games_chat.php

(Matchrace) อีโมสำหรับเเล่นเกมส์ในห้องแชท โดยไปที่ซ้ายมือคำว่า Game แล้วเลือก matchrace หรือศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://util.xat.com/wiki/index.php/matchrace ถ้าต้งการเล่นศึกษาไปที่ http://xat.com/matchRace  หรือ http://web.xat.com/games_chat.php

(Doodlerace) อีโมสำหรับเเล่นเกมส์ในห้องแชท โดยไปที่ซ้ายมือคำว่า Game แล้วเลือก doodlerace หรือศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้ที่  http://util.xat.com/wiki/index.php/DoodleRace  ถ้าต้องการเล่นศึกษาไปที่ http://xat.com/doodlerace  หรือ http://web.xat.com/games_chat.php

***********************************************************************************************************************************************************************************************

(Ruby)   ไอคอนของคุณจะกลายเป็นสีแดง  แถมยังสามารถทำชื่อเป็นรูปแบบอัญมณีได้อีก แต่ต้องมี   ถึงจะทำไกด้นะคับ
โดยการใส่  (glow#0#jewel#ColorCode#rEffect)   ไว้ที่ชื่อของท่านเอง  และยังสามารถทำหลายสีได้อีก ตัวอย่างเช่น  (glow#0#jewel#ff0000#ffff00)
ยังสามารถแก้ทิศทางได้อีกตัวอย่างเช่น  (glow#0#jewel#ffffff#r145)  พร้อมโค๊ดเล่นอิโมได้อีกคือ  (ruby#) (giveruby#) (rubycrystal#) (rubyfall#) (rubyflag#) (rubyring#)

(Nameflag ) อีโมสำหรับทำสีชื่อเป็นแนวสีธงชาติ  แต่ต้องมีอิโม              ถึงจะทำชื่อสีธงชาติได้นะคับ

ตัวอย่างเช่น (glow#000001#flag#xx)   XX  คือ รหัสธงชาติ  Click  เลือก โค๊ดแถบ 2 หลัก (A3 ISO) และสามารถเลือกการขยับเปลี่ยนสี โดยนำไปต่อท้าย #r , #e , #d , #u , cx , gx , fx  ส่วน x หลัง c g f ต้องใส่เป็นตัว 1 หรือ 3 หรือ 4 เท่านั้น

(Namewave ) อีโมสำหรับทำสีชื่อเป็นสีคลื่นเวฟ แต่ก่อนจะเล่นอิโมนี้ได้ต้องมี                ถึงจะทำชื่อสีคลื่นเวฟได้นะ

ตัวอย่างเช่น 

(Namegrad ) อีโมสำหรับทำสีชื่อเป็นแนวสีรุ้ง ก่อนจะเล่นอิโมนี้ได้ต้องมี                ถึงจะทำชื่อสีรุ้งด้วยอิโมนี้ได้

ตัวอย่างเช่น  (glow#0#grad#r#g#r90)

glow#0   >>  เปลี่ยนจาก 0 เป็นโค๊ดสี  คลิ๊กดูโค๊ด    0 หมายถึงไม่ใช้สี

grad#r#g  >>  หมายถึงใส่ 2 สีแดงกับเขียว   ในแนวลาด  สามารถใส่ได้ถึง 15 สี เช่น  grad#r#g#b#000001#ffffff    ใส่ 5 สี  คือแดง เขียว น้ำเงิน ดำ ขาว

r90  >>   หมายถึงหมุน 90 องศาในแนวลาด ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

(Big)  อิโมสำหรับทำให้อิโมมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าปกติ แต่ต้องรันอิโมตัวเดียวโดดๆ  ถ้ารันอิโมมากกว่า 1  หรือมีข้อความผสมอิโมนั้นจะมีขนาดปกติ
และยังมีโค๊ดอิโมเล่นได้อีกดังนี้  (big) (bigger) (pump) (bigsmall)

(Redcard)  เป็นอิโมใช้สำหรับการลงโทษโดยไอคอนคนที่ถูกใส่จะมีใบแดงโชว์ และคนที่ใส่ใบแดงคนอื่นได้ต้องมีตำแหน่งสูงกว่าเท่านั้น  คนที่ถูกใส่ใบแดงแล้วถ้ามีการพิมพ์หน้าแชทจะถูกแบนเป็นเวลา 6 เท่าของเวลาที่เหลือในการใส่ใบแดง ตัวอย่างเช่น ถูกลงโทษใบแดง 1 ชม.(60นาที) เวลาผ่านไปหลังจากถูกใส่ใบแดง 5 นาทีแล้วมีการพิมพ์  จะถูกแบน 5.5 ชม. (60  นาที - 5 นาที = 55 นาที คูณ 6 เท่า = 330 นาที ซึ่งเท่ากับ 5.5 ชม.)  แต่คนที่ถูกลงโทษใบแดงสามารถซิปคุยส่วนตัวได้  วิธีใช้ คือกดที่ชื่อคนที่เราต้องการใส่ใบแดง แล้วเลือก ban  จะมีเมนู  Redcard ขึ้นมา  Click  ดูตัวอย่าง   แถมยังเล่นอิโมได้อีก  (redcard)  (gotcard)  (red1)  (redback)  (redcarded)

(Gold)   ไอคอนของคุณจะกลายเป็นสีทอง และคนอื่นจะเห็นคุณอยู่บนสุดเสมอ

(Statuscolor) อีโมสำหรับทำชื่อห้อยเรืองแสง (สี 2 ชั้น) ก่อนอื่นต้องมีอิโม  และ  ถึงจะสามารถเล่นอิโมนี้ได้  โดยการพิมหน้าบอดว่า  $status=กรูโง่เอง#000001#ffffff  หรือจะผสมสีเพิ่มเติมได้ที่  คลิ๊ก

(gback) อีโมสำหรับเปลี่ยนตัวอิโมเป็นรูปแบบและสีต่างๆตามที่เรากำหนด เช่น นำโค๊ด ff00ff#diamond หรือ ffff00#gkpanda หรือ ffffff#gkkitty ไปใส่ช่อง gscol ลองใส่อิโมต่างๆดูบางตัวได้บางตัวไม่ได้ แต่ต้องทำการ assign ก่อนถึงห้องนั้นจะเล่นอีโมตัวนี้ได้โดยโทรถามที่ 084-021-4424 หรือ http://www.vipakradio.com/assign.html

(namecolor)   ทำสีชื่อ 2 สีได้โดยใช้ร่วมกับ   ตัวอย่างเช่น เหลือง-ขาว ใส่โค๊ด (glow#ffff00#ffffff) หรือ  http://www.xatworld.com/namecolor/

(purple)   ไอคอนของคุณจะกลายเป็นสีม่วง และคนอื่นจะเห็นคุณอยู่บนสุดเสมอ

ทำชื่อสั้น ( Short Name) >>>>>   Click Here    4-9 ตัวอักษร ยิ่งสั้นยิ่งแพง ใส่ไอดีก่อนราคา xat ถึงจะโชว์

เข้าสู่เวบหลัก  Click