ราคาขายแบบแพคเกจสำหรับมือใหม่หัดเล่น

ซื้อจากเราไปจะพร้อมการสอน ฟรี!

 

ชุดคนจน 1   + + 30 วัน    ( ชื่อสีเขียว + หมวก + 30 วัน)
ราคา 150 บาท   สีเขียวพื้นฐานเปลี่ยนสีอื่นไม่ได้

ชุดคนจน 2    + 40 วัน  ( ชื่อสีเขียว + 40 วัน)
ราคา 150 บาท   สีเขียวพื้นฐานเปลี่ยนสีอื่นไม่ได้

 

ชุดครั้งแรก 1 + + + + + + 100 วัน
ชื่อสีธรรมดาได้ทุกสี  + หมวก + 100 วัน    ราคา  300  บาท

 

ชุดครั้งแรก3 + + + + + ++ 70 วัน 
ชื่อสีธรรมดาได้ทุกสี  + หมวก + ไอคอนสีชมพู  + 70 วัน  ราคา  300 บาท

 

ชุดพอมีกิน + + + + + ++200 วัน
ชุดสีสะท้อนแสง + หมวก + 200 วัน      ราคา 1,500 บาท

 

ชุดมือใหม่หัดเล่น    + + + + + + ++ + 60 วัน
ชุดสีธรรมดา + หมวก + ไอคอนสีชมพูพร้อมสลับสี + แว่นขยาย + 60   วัน     
ราคา   400  บาท

 

ชุดสวยเริ่มต้น + + + + + + +++ + + 100 วัน
ชุดสีธรรมดา + หมวก + ไอคอนสีชมพูพร้อมสลับสี + แว่นขยาย + อิโมทำรูป 3D + ชื่อห้อยล่าง + 100 วัน
ราคา 500 บาท

 

ชุดเทพ     + + + + + +   + + + + 100 วัน
ชุดสีสะท้อนแสง + หมวก + ไอคอนสีม่วง + ตัวสลับสีไอคอน + อิโมทำรูป 3D + แว่นขยายรูป + 100 วัน
 เงินสด  3,500  บาท

 

ชุดมหาเทพ      + + + + + +++100 วัน  
ชุดสีสะท้อนแสง + ไอคอนสีทอง + 100 วัน    ราคา 5,500  บาท

ชุดไปไหนหมาไม่เห่า      170p  Click   +   + + 100 วัน  
อิโมพื้นฐานทั้งหมด 170 ตัว + สีสะท้อนแสง + ไอคอนสีทอง + 100 วัน   ราคา 8,500 บาท

ชุดสาวกรี๊ด      170p  Click   +   + + 100 วัน  
อิโมพื้นฐานทั้งหมด 170 ตัว + สีสะท้อนแสง + ไอคอนสีทอง + 100 วัน   ราคา 14,000 บาท

 

website : http://www.vipakradio.com/

http://www.vipak.biz/

http://xat.com/vipak2