วิธีการ Assign อิโม (power) ก่อนนำไปใช้งาน

ขั้นตอนแรกกดที่ชื่อตัวเองจะขึ้นดังรูป

 

 

กดที่ คำว่า  Powers จะขึ้นดังรูป

กดที่ตัวอิโม ที่ต้องการ assign จะขึ้นมาดังรูป

เลือกคำว่า Assign  ถ้าผ่านจะขึ้นดังรูป

กดคำว่าตกลง แสดงว่า Assign สำเร็จ

หลังจาก Assign อิโมตัวที่ต้องการใช้แล้วต้องทำการ

Activate ก่อนถึงจะสำเร็จสมบูรณ์โดยท่านจะต้องเป็น

เจ้าของห้องแชทเองและมีพาสห้องแชทนั้นๆ

โดยไปที่ห้องแชทของท่านดังภาพ

คลิ๊กคำว่า  Edit ขวามือด้านล่างจะได้ดังภาพ

ใส่ Password ห้องแชทของท่านและกด Submit

ไม่ต้องใส่ Email จะได้ดังภาพ

กดคำว่า Chat Box Setting จะได้ดังภาพ

เมื่อท่าน Assign อิโมที่ท่านต้องการแล้วท่านจะสามารถ

ติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้าอิโมนั้นๆได้

เมื่อติ๊กแล้วต้องกดคำว่า Update these Options ทุกครั้ง

จบการ Activate เท่านี้ท่านก็เล่นอิโมกรุ๊ฟได้แล้วครับ

ส่วนท่านที่ต้องการเอาอิโมขึ้นห้องแชทท่านต้องมี Gline กับ

อิโมตัวที่ท่านต้องการเอาขึ้นเช่น gkaoani/gkaliens/sea/gbear/gkitty/gkpanda

จบการแล้วนำโค๊ดอิโมเหล่านั้นไปใส่หลังช่อง gline ห้ามใส่วงเล็บแต่ขั้นด้วย , ดังภาพ

อย่าลืมกด Update these options หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

ที่เหลือใช้สมองคิดเอาบ้าง สอนขนาดนี้ทำไม่ได้ไปตายซะนะครับ

Click ไปเวบหลัก