คำถามที่ระบบ xat จะถามคุณเมื่อดาวคุณมีปัญหา
คุณเตรียมคำตอบไว้ได้เลย ถ้าคุณตอบไม่ได้ ระบบจะไม่แก้ปัญหาให้คุณ

Are you the original onwer of this account?
คุณเป็นเจ้าของดาวนี้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหม ถ้าใช่ ตอบไปว่า
Yes,I am original onwer of this account.
ถ้าไม่ใช่บอกไปเลยว่าซื้อมาจากไอดีอะไร . I bought this account from ใส่ชื่อไอดีที่คุณไปซื้อมา.

Where did you create this account (place/country)?
What internet service provider did you have at the time of creating this account?

คุณได้สมัครไอดีไว้ที่ไหน ประเทศอะไร? อินเตอร์เนทอะไรที่ใช้สมัคร
เวลาคุณสมัครดาวให้คุณไปที่ลิ้งนี้ http://whatismyipaddress.com/
แล้วเก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้ http://prntscr.com/3t9568
แล้วตอบระบบไปว่า I have created my account >> สถานที่ + ไอพีที่เราถ่ายเก็บไว้ + อินเตอร์เนท

Where are you now?
ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน
เข้าไปลิ้ง http://whatismyipaddress.com/
แล้วถ่ายรูปไอพี + ประเทศ ให้เขาดู

What email did you use to create this account?
อิเมลของดาวนี้คืออะไร
คุณตอบไปว่า Email for this account is ใส่ชื่ออิเมลของดาวนี้ไป

Have you purchased xat with this account before? if so,what payment method did you use?
คุณซื้อ xat ด้วยวิธีอะไร. ส่วนใหญ่คนไทยจะซื้อผ่านตัวแทน เช่นพี่ภาค ให้ตอบไปว่า
Most xat bought from Vipak2 (33M) หรือ All my powers and xat bought from Vipak2 (33M).

When did you last login successfully (date please)?
คุณลอคอินดาวของคุณล่าสุดวันที่เท่าไร.
ตอบไปว่า I have last login on วันเดือนปี ลงไป

Have you purchased any powers from http://xat.com/getpowers in the last 3 months? if so,please list them here.
3 เดือนที่ผ่านมาคุณกดอิโมอะไรบ้างจาก สโตร์
คุณพิมตอบไปว่า I bought power from store is ใส่ชื่ออิโมที่กดมาจากสโตร์เท่าที่จำได้ จากล่าสุดไล่ไปเลย
แต่ถ้าไม่เคยกดเลย พิมไปว่า I have never buy power from store.

Have you sent any gifts in the last 3 months? If so,please list the ID of the person you sent it to,the date it was sent,and how much the gift was worth.If you don't know which kind of gifts we are referring to please read http://util.xat.com/wiki/index.php/Gifts
3 เดือนผ่านมาได้ส่งหรือรับของขวัญ Gifts จากใครหรือให้ใครไหม
ใส่ไปเท่าที่จำได้นะครับ เช่น ถ้าส่งนะ I sent gift to ใส่ชื่อไอดีคนที่เราส่งไปให้
ถ้าเราเคยรับ I received gift from จากไอดีอะไรใส่ลงไป
ถ้าไม่เคยรับส่งเลย ให้พิมว่า I have never send or receive gift form another account.

ทีมงาน vipakradio.com