วิธีแจ้งระบบเมื่อไอดีถูกล๊อค E29
ซึ่งเป็นผลให้เรา Login ไม่ได้
ซึ่งเกิดจากเวลาเรา Login
แล้วเลือก on protect แล้วไอพี
อินเตอร์เนทของเราเปลี่ยนไป

มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ xat.com/ticket

แล้วคลิ๊กที่ "Open New Ticket"

ใส่รหัสไอดีของท่านและกรอกข้อมูลตามภาพ

แล้วคลิ๊กที่  "Open Ticket"

ผ่านแล้วจะขึ้นดังภาพ
ช่วงที่รอ อยากรู้ว่าระบบตอบมาหรือยัง
มี 2 วิธี คือ
1. ดูที่อิเมลของเราที่ใช้สมัครไอดี
2. xat.com/ticket ใส่รหัสไอดีของเรา
ถ้า Status คือ Open แสดงว่าระบบยังไม่แก้ไขหรือตอบมา
ถ้า Status คือ Close แสดงว่าระบบตอบมาแล้ว

ถ้าระบบตอบมาแล้ว เพียงคลิ๊กที่ช่อง Subject เข้าไปดู
แล้วระบบจะถามคำถามเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของไอดีจริงๆ
ตัวอย่างคำถามและคำตอบที่ระบบจะถามเรานะ Click